kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Įgyvendinamas naujas tarptautinis projektas „Atraskime regionų šaknis iš naujo“

Š. m. gegužės 14 d. startavo projektas „Atraskime regionų šaknis iš naujo“ Nr. ENI-LLB-1-108 įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos prioritetą – vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas.


Vilniaus rajono savivaldybės administracija projektą įgyvendina kartu su partneriais: Žiemgalos planavimo regionas (pagrindinis paramos gavėjas, LV), Polocko vykdomojo komiteto, Švietimo, sporto ir turizmo skyrius (BY), Neretos savivaldybė (LV), Jekabpilio miesto savivaldybė (LV), Rokiškio krašto muziejus (LT).

Projektą finansuoja Europos Sąjunga: bendra projekto vertė sudaro 1 031 590,97 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos – 90 proc. (92 8431,87 EUR), 10 proc. sudaro partnerių lėšos. Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 15 299,76 Eur (nauda 152 997,60 EUR).

Projekto tikslai:

- skatinti nematerialiosios kultūros ir vietinės istorijos paveldo išsaugojimą, prieinamumą ir vystymą gerinant tvarų kultūrinio turizmo konkurencingumą Latvijoje, Lietuvoje bei Baltarusijoje;

- saugoti, ugdyti ir perduoti nematerialiosios kultūros paveldo ir vietinės istorijos žinojimą, įgūdžius, stiprinant esančius istorinius ryšius tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos;

- vystyti ir skatinti kultūros ir istorijos paveldą kaip ilgalaikį kultūrinio turizmo traukos objektą;

- skatinti kūrybingą vietinio kultūros paveldo ir unikalių tradicijų panaudojimą, gerinant sąlygas kūrybingam industrijų sektoriui.

Projekto veiklos:

- organizuoti tradicinius renginius, parodas, plenerus, skirtingų kartų susitikimus;

- įrengti inovatyvias ir interaktyvias ekspozicijas;

- organizuoti seminarus, mokymus kultūros ir turizmo sektoriaus specialistams;

- sukurti bendrus turizmo maršrutus; turizmo atpažinimo simbolius; parengti informacinę medžiagą;

- dalintis gerąja patirtimi, mainų vizitai.

Projekto pradžia - 2019-05-14, pabaiga 2021-05-13.

Shadow up