kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Patvirtinti žemės mokesčio tarifai bei žemės mokesčio lengvatos 2020 m. Daliai rajono gyventojų – didelės lengvatos

Penktadienį, gegužės 17 d., vykusiame Tarybos posėdyje buvo patvirtinti žemės mokesčio tarifai bei žemės mokesčio lengvatos, kurie galios Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje 2020 metų mokestiniu laikotarpiu. Taryba taip pat pritarė ir svarbioms lengvatoms Vilniaus rajono gyventojams – nuspręsta atleisti nuo žemės mokesčio už žemės ūkio paskirties bendrą žemės sklypų plotą, kai jis kaimo vietovėse neviršija 5 ha., Nemenčinės mieste – 0,25 ha.


Žemės mokestis žemės ūkio, vandens ūkio bei kitų paskirčių žemės sklypams nesikeis

Nuo 2013 metų Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje galiojantys žemės mokesčio tarifai žemės ūkio paskirties žemei nesikeis ir 2020 metais. Žemės ūkio paskirties žemei 2020-aisiais ir toliau galios 0,6 proc. žemės mokestinės vertės tarifas. Pažymėtina, kad apskaičiuojant mokestį už žemės ūkio paskirties sklypus taikomas 0,35 mažinimo koeficientas. Kitų paskirčių ir naudojimų būdų žemės sklypams bus taikomas 0,3 proc. žemės mokestinės vertės.

Vilniaus rajono savivaldybė, atsižvelgdama į tai, kad vandens telkinių savininkai nuolat privalo saugoti ir gerinti vandens telkinių būklę, nedaryti žalos aplinkai bei įgyvendinti Vandens įstatymo nustatytus vandens saugos tikslus, nusprendė ir toliau taikyti 0,2 proc. žemės mokesčio tarifą vandens ūkio ir kitos paskirties žemės sklypams.

 

Žemės mokesčio tarifas už apleistas žemės ūkio naudmenas skatina apleistų plotų mažėjimą Vilniaus rajone

Siekiant ir toliau mažinti Vilniaus rajono apleistos žemės plotus, Taryba nusprendė 2020 metais taikyti esamą 3 proc. mokesčio tarifą už apleistas žemės ūkio naudmenas. Apleistai žemės ūkio paskirties žemei taikomas 3 proc. žemės mokesčio tarifas skatina apleistų plotų mažėjimą, apleistų žemių savininkai vis dažniau pradeda naudoti žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį. Tai įrodo ir teigiami skaičiai: gyventojų apleistų žemių plotai, už kuriuos skaičiuojamas mokestis, sumažėjo nuo 9 143,20 ha (2013 m.) iki 4 374 ha (2018 m.), juridinių asmenų – nuo 397,7 ha (2013 m.) iki 180 ha (2018 m.). 2018 m., palyginti su 2017 m., gyventojų apleisti plotai sumažėjo 669 ha, juridinių asmenų – 15 ha.

 

Lengvatos Vilniaus rajono gyventojams

2020 m., didelių lengvatų sulauks Vilniaus rajone savo gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai – posėdžiavusi Taryba pasinaudojusi išimtine savo kompetencija ir įstatymu suteikta teise, nusprendė atleisti rajono gyventojus nuo žemės mokesčio už žemės ūkio paskirties bendrą žemės sklypų plotą, neviršijantį 5 ha kaimo vietovėse ir 0,25 ha Nemenčinės mieste. Lengvata bus netaikoma mėgėjų sodų žemės bei apleistiems žemės sklypams, nustatytiems nuotolinio kartografavimo metodais.

Taryba tai pat pritarė sumažinti fiziniams asmenims 50 proc. apskaičiuotą mokesčio sumą už kitos paskirties, žemės naudojimo būdo – gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus, esančius Vilniaus rajono savivaldybėje. Jeigu žemės savininkas turi daugiau negu vieną nurodytos paskirties ir naudojimo būdo žemės sklypą, lengvata bus taikoma vienam sklypui, kurio apskaičiuota mokesčio suma yra didžiausia. Šios paskirties naudojimo būdo sklypams bus taikomas 0,3 proc. tarifas.

Kaip ir kiekvienais metais, Vilniaus rajono savivaldybė savo biudžeto sąskaita žemės mokesčio lengvatas ir toliau teiks neįgaliesiems (darbingumo lygis nuo 0 iki 40 proc.), pensinio amžiaus žemės savininkams bei nepilnamečiams, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų. Jie atleidžiami nuo žemės mokesčio mokėjimo už 3 ha žemės kaimo vietovėse ir iki 0,25 ha Nemenčinės mieste.

 

 

 

Shadow up