kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Iškilmingai pašventinta Vilniaus r. Pakenės Česlavo Milošo mokyklos vėliava bei paminėtas Pakenės apylinkių švietimo istorijos šimtmetis

Balandžio 24-oji Vilniaus rajono Pakenės Česlavo Milošo pagrindinės mokyklos istorijoje bus paženklinta prasmingu įvykiu – šiandien pašventinta nauja mokyklos vėliava bei paminėtas Pakenės apylinkių švietimo istorijos šimtmetis.


Reikšmingas mokyklos renginys subūrė daug garbingų svečių. Pasidžiaugti kartu su mokyklos bendruomene šiuo ypatingu istorijos įvykiu atvyko: Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja Teresa Demeško kartu su administracijos atstovais, Tarybos narys Stanislav Zajankovski, Lietuvos lenkų mokyklų draugijos „Macierz Szkolna” pirmininkas Juzef Kviatkovski, Lavoriškių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Pavel Paliul, Čenstakavos Švč. Mergelės Marijos bažnyčios kunigas Ryšard Umanski. Sulaukta nemažai svečių ir iš Lenkijos, kurie yra ilgamečiai Pakenės Česlavo Milošo pagrindinės mokyklos draugai bei partneriai: delegacijos iš Varšuvos, Radomo ir Suvalkų bei kitų Lenkijos miestų bei vaivadijų. Iškilmingame renginyje taip pat dalyvavo kaimyninių švietimo įstaigų direktoriai, absolventai, buvę mokyklos darbuotojai ir daug kitų asmenų, palaikančių glaudžius bendradarbiavimo ir draugystės ryšius su mokykla.

Renginys prasidėjo nuo iškilmingos gimnazijos vėliavos perdavimo ir šventinimo ceremonijos, kurios metu Lavoriškių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Pavel Paliul palaimino visą gimnazijos bendruomenę ir iškilmingai pašventino naująją mokyklos vėliavą. Priimdama vėliavą iš rėmėjų kaip reikšmingą mokyklos simbolį, mokyklos direktorė Janina Novickaja ir mokiniai davė priesaiką gerbti bei išdidžiai reprezentuoti mokyklą savo pasiekimais. „Nuoširdžiai dėkoju Jums už tokią vertingą mokyklai dovaną ir pažadu, kad ši vėliava bus vertybių, kurie yra ir bus mūsų mokyklos ugdymo pagrindu, simboliu“, – dėkodama rėmėjams už padovanotą vėliavą tarė direktorė.

Antroji renginio dalis prasidėjo mokinių polonezu, po kurio visi susirinkusieji turėjo progą susipažinti su ryškiais pėdsakais Pakenės apylinkių švietimo istorijoje, tapusiais svarbiais įvykiais formuojant švietimo sistemą ir jos prieinamumą vietos gyventojams. Pristatytos nuotraukos iš skirtingų mokyklos dešimtmečių puikiai perteikė tų metų dvasią ir švietimo kūrimo bei švietimo istorijos akimirkas.

Po prisiminimų kelionės apie Pakenės apylinkių švietimą, mokyklos bendruomenė susirinkusius vis džiugino savo menine programa, kurios metu netrūko moksleivių ir net pedagogų nuostabių pasirodymų. Po koncertinės dalies taip pat negailėta gražių sveikinimų ir palinkėjimų. Besidžiaugdama gražiu renginiu bei kūrybingais Pakenės mokiniais, nuoširdžiausius sveikinimo žodžius savo bei Vilniaus rajono savivaldybės merės Marijos Rekst vardu tarė mero pavaduoja Teresa Demeško. Perskaitydama bei įteikdama padėkos raštą nuo merės, vicemerė padėkojo visai mokyklos bendruomenei už gimtosios kalbos ir tradicijų puoselėjimą, palinkėjo daug sėkmės ir pasiekimų darbuose.

Vicemerė Teresa Demeško taip pat apdovanojo pedagogus padėkos raštais už nuoširdų, sąžiningą pedagoginį darbą ir aktyvią veiklą su mokiniais 100-ųjų švietimo Pakenės apylinkėse metinių proga. Padėkos raštai mokytojams įteikti ir nuo Švietimo skyriaus vedėjos. Prie sveikinimų prisidėjo ir kiti atvykę svečiai. Linkėta visai bendruomenei kūrybingų ir produktyvių darbų, entuziazmo ir didžiausios sėkmės.

Renginyje vyravo šilta ir jauki nuotaika, suvienijusi visus – mokyklos bendruomenę, absolventus ir atvykusius garbius svečius.

 

*Pirma pradinė mokykla Kenos apylinkėse datuojama šimtas metų atgal, kuomet mokymas vyko samdomųjų namų patalpose. 1930–1940 metais mokykla buvo vadinama Viešoji visuotinė mokykla Blahoveščyznoje. Daug metų mokykla savo pastato neturėjo, nuomojo patalpas iš Kenos, Pakenės, Ropėnų kaimų šeimininkų ir tik 1946 m. mokykla gavo nuolatinę vietą Kenoje. Dabartinės mokyklos pastatas buvo pastatytas 1955–1959 metais, o su laiku šiame pastate didėjant mokinių skaičiui augo ir klasių skaičius. Mokykla buvo septynmetė, aštuonmetė ir 1999 m. tapo dešimtmetė pagrindinė. 2005 m. mokykla pradėjo veiklą naujame, jaukiame ir saugiame renovuotame pastate, o 2013 m. gegužės 3 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu mokyklai suteiktas žymaus poeto, publicisto, literatūros kritiko, Nobelio premijos laureato, talentingo ir dvasiškai turtingo žmogaus, Česlavo Milošo vardas.


Shadow up