kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Turininga humanitarinių dalykų savaitė Maišiagalos Algirdo gimnazijoje

Puoselėk gimtąją kalbą, pažink šalį, kurios kalbą mokaisi - su tokiomis mintimis humanitarinių dalykų mokytojos Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijoje organizavo mokiniams veiklas, kurios sudomintų, motyvuotų ir skatintų juos mokytis  gimtosios bei užsienio kalbų. Visos savaitės veiklos išsiskyrė įvairove, kūrybiškumu, netradicine mintimi bei forma ir, kas džiugu, mokinių aktyviu dalyvavimu – nuo mažiausių iki vyriausių gimnazistų.


Išskirtinis dėmesys  buvo skiriamas kalboms, kurios nėra pagrindinės mūsų gimnazijoje. Vokiečių kalbos mokytoja N. Pukalskienė kvietė į parodą visus susipažinti su Vokietijos miestais. Medžiagą parodai nemokamai paskolino Goethe’s institutas - kultūros institutas, skatinantis vokiečių kalbos mokymąsi užsienyje ir puoselėjantis tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą. Vyresnioji rusų bei prancūzų kalbų mokytoja D. Stapulionienė organizavo prancūzų kalbos užsiėmimą.

Rusų kalbos veiklos išsiskyrė spalvingumu. Taip jau sutapo, kad kaip tik šią savaitę buvo Užgavėnės, tad viktorina „Тайны русского языка“ buvo skirta rusų kalbai ir Užgavėnių tradicijoms Rusijoje prisiminti. 6a, 6b, 7, 8 ir IG klasių komandos dar ir pasivaišino blynais kaip ir dera per Užgavėnes, o IIG klasės mokiniai pagamino tradicinę Morę. Pirmus metus rusų kalbos besimokantys ir tik šiais metais pradėję jungti raides į junginius šeštokai dalyvavo jiems skirtame iššūkyje - dailyraščio konkurse. Gimnazijoje taip pat buvo surengta paroda ,,Skaitome rusiškai“.

IG ir IIG mokinius geriau pažinti savo šalį bei Maišiagalos kraštą kvietė lietuvių kalbos vyresniosios mokytojos D. Čatrauskienė ir R. Kitkauskienė, kurios organizavo konferenciją ,,Lietuvos vietovardžiai‘‘, ,,Maišiagalos asmenvardžiai‘‘. Konferencija išsiskyrė pranešimų įvairove: ,,Šmaikščiausi Lietuvos vietovardžiai“, ,,Iš vandenvardžių kilę vietovardžiai“, ,,Užsienis Lietuvoje“, ,, Maišiagalos pavardžių slavinimas“, ,,Maišiagalos asmenvardžių kilmė“, ,,Maišiagalos asmenvardžių daryba“.

2019–ieji paskelbti Vaižganto metais, tad netradicinę kūrinių analizės formą pasirinkusios lietuvių kalbos vyresniosios mokytojos D. Čatrauskienė, R. Karbočiuvienė, R. Kitkauskienė organizavo pamokas – kūrybines dirbtuves, kurių metu skaitė Vaižganto kūrinius, o savaitės pabaigoje kvietė į neeilinę parodą – J. Tumo Vaižganto kūrinių ištraukų interpretacijų „skaitymo dėžučių“ parodą.

Skaitmeniniame amžiuje, kai didžioji dalis teksto rašoma kompiuteriu ir daili rašysena tampa neaktuali, lietuvių kalbos mokytojos kartu pradinio ugdymo mokytojomis surengė dailyraščio konkursą „Rašom 2019“. Įsitikome, kad rašyti dailyraščiu nemenkas iššūkis net ir vyresniųjų klasių mokinimas.

Anglų kalbą mylintiems mokiniams veiklų-iššūkių taip pat netrūko. Šiais metais vyresniosios anglų kalbos mokytojos D. Jutelienės iniciatyva organizuotas Vilniaus rajono Avižienių metodinio centro 3-4 klasių anglų kalbos konkursas „SpellingBee 2019“. Šis renginys susilaukė išskirtinio pradinukų susidomėjimo bei gausaus dalyvių būrio. Anglų kalbos mokytoja metodininkė S. Šližauskaitė kvietė mokinius iš arčiau pažinti šalis, kuriose kalbama angliškai: Jungtinę Karalystę bei Jungtines Amerikos Valstijas. Mokytoja organizavo dvi anglų kalbos viktorinas: 5-6 kl. mokiniams „THE UK“ bei 7-8 kl. – „BRITISH & AMERICAN CULTURE“. Abiejose viktorinose komandos turėjo sugalvoti savo pavadinimą, jį iliustruoti bei prisistatyti anglų kalba. Kahoot iššūkis tikrino mokinių žinias apie angliškai kalbančias šalis, jose esančias žymias vietas, žymius žmones, tradicinius patiekalus ir kt.; ir, žinoma, svarbus buvo pastabumas anglų kalbos rašybos ypatumuose. Toliau sekė praktinės užduotys: žemėlapio išmanymas, geografinių vietų atpažinimas, skirtumai tarp British ir American English kalbų. Bene daugiausiai emocijų, aplodismentų ir juoko sulaukė iššūkis komandų kapitonams, kurie rinko lemiančius taškus.

Džiaugiamės užsimezgusiu bendradarbiavimu su JAV ambasada Vilniuje. 5-IIG klasės mokiniai,  lydimi mokytojos S. Šližauskaitės, praleidę turiningai laiką grįžo pilni įspūdžių, pasitikėjimo dėl savo anglų kalbos žinių bei planuodami susitikimą su diplomatais mūsų gimnazijoje.

Šią savaitę tai pat radome laiko ir jėgų sudalyvauti Kalbų kengūrose (anglų, vokiečių, rusų). L Laukiame pačių geriausių rezultatų, nes dalyvių susidomėjimas didžiulis. Ne ką mažesnis dalyvių skaičius Nacionaliniame diktante. Sveikiname IG klasės mokinį N. Kim (mokytoja S. Šližauskaitė) puikiai pasirodžiusį anglų kalbos konkurso rajono etape ir užėmusį III-ą vietą.

Esame įsitikinusios, kad humanitarinių dalykų savaitė buvo kupina sėkmės, kūrybinių idėjų, ieškojimų nerimo ir atradimų džiaugsmo.  Norinčius susipažinti su visomis humanitarinių dalykų savaitės veiklomis, kviečiame užsukti į gimnazijos tinklapį http://www.ldkalgirdo.vilniausr.lm.lt/ ar gimnazijos Facebook paskyrą adresu https://www.facebook.com/pages/category/School/Mai%C5%A1iagalos-Lietuvos-did%C5%BEiojo-kunigaik%C5%A1%C4%8Dio-Algirdo-gimnazija-984719901544061/

Humanitarinių dalykų metodinės 
grupės pirmininkė, anglų kalbos
mokytoja-metodininkė Sigita Šližauskaitė

Shadow up