kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tėvelių dėmesiui – keičiami vaiko išmokų dydžiai

Informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. pasikeitus Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo nuostatoms, keičiami šie vaiko išmokų dydžiai:


1. Universali išmoka vaikui – 1,32 BSI (50,16 Eur)

Iki 2018-12-31 buvo 30,02 Eur.

2. Universali išmoka neįgaliam vaikui – 1,84 BSI (69,92 Eur)

Iki 2018-12-31 buvo 30,02 Eur.

3. Papildoma išmoka vaikui sulyginta iki vienodos sumos – 0,53 BSI (20,14 Eur)

Iki 2018-12-31 vaikams iki 2 metų buvo 28,50 €, vaikams nuo 2 iki 18 buvo 15,20 Eur.

Primename, jeigu 2018 m. kreipėtės dėl išmokos vaikui ir jos mokėjimo laikotarpis nepasibaigęs, tai nuo 2019 m. sausio 1 d. iš naujo teikti prašymo dėl universalios išmokos vaikui nereikia. Taip pat nereikia pakartotinai kreiptis ir dėl universalios išmokos vaikui skyrimo ir mokėjimo neįgaliems vaikams, kuriems ši išmoka 2018 m. buvo paskirta ir jos mokėjimo laikotarpis taip pat yra nepasibaigęs. Išmokų dydžiai nuo 2019-01-01 bus perskaičiuoti automatiškai. Kadangi išmokos mokamos už praėjusį mėnesį, didesnio dydžio išmokas gausite 2019 m. vasario mėnesį.

Shadow up