kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono švietimo įstaigų pedagogams bus kompensuojamos kelionės išlaidos, o mokiniams – pigesni važiavimo bilietai

Švietimas yra prioritetinė Vilniaus rajono savivaldybės sritis – ta įrodo ir eiliniai palankūs sprendimai švietimo srityje. Gruodžio 19 d., Vilniaus rajono savivaldybės taryba patvirtino Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą bei sprendimo projektą dėl keleivinio transporto lengvatų mokiniams suteikimo.


Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama sudaryti patrauklias sąlygas darbui Vilniaus rajono savivaldybės mokyklose esamiems ir naujiems kvalifikuotiems specialistams, kompensuos Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kelionės išlaidas. Nuo kitų metų sausio 1 d. mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, važiuojančių į darbą nuo 3 iki 40 kilometrų į vieną pusę ir atgal atstumu, kelionės išlaidos bus kompensuojamos po 0,07 Eur už vieną kilometrą.

Tikimasi, kad kompensuojant kelionės išlaidas važiuojantiems į darbą mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams, bus lengviau užtikrinti ugdymo proceso vykdymą, pritraukiant mokytojus iš kitų vietovių, nei įsikūrusi mokykla ir spręsti mokytojų trūkumo problemą.

Geri pokyčiai kitais metais laukia ir mokinių bei jų tėvų. Tarybos sprendimu patvirtintos kelionės lengvatos Vilniaus rajono mokiniams važiuojantiems vietinio priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusais. Patvirtintos naujos lengvatos suteiks galimybę įsigyti važiavimo vietinio priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą su 60 % nuolaida. Lengvatos bus skirtos bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų mokiniams (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas), važiuojantiems Vilniaus rajono savivaldybės įsteigtais maršrutais. Suteiktos lengvatos padidins mokinių  galimybę lankyti būrelius, kultūrinius, švietimo ir pramoginius renginius.

 

 

 

Shadow up