kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Gruodžio mėnesio Tarybos posėdžio aktualijos

Gruodžio 19 dieną įvyko Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame buvo svarstomi 37 aktualūs rajono gyventojams klausimai.


Pirmu Tarybos sprendimu buvo patvirtinta nauja Vilniaus rajono savivaldybės administracijos struktūra kadangi bus įsteigtas naujas savivaldybės administracijos struktūrinis padalinis – Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyrius. 

Pasibaigiant 2018 metams, Tarybos posėdyje buvo patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos ataskaita bei pritarta sekantiems 2019 metams Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto numatytai veiklos programai. Taip pat patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano ataskaita, kuria remiantis bus rengiamas tolimesnio laikotarpio savivaldybės strateginis veiklos planas.

Kitais metais geri pokyčiai laukia mokinių ir jų tėvų – vienbalsiai pritarta papildomiems keleivinio transporto lengvatų įvedimams. Patvirtintos naujos lengvatos suteiks galimybę įsigyti važiavimo vietinio priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą su 60 % nuolaida. Lengvatos bus skirtos bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų mokiniams (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas), važiuojantiems Vilniaus rajono savivaldybės įsteigtais maršrutais.

Geros naujienos ne tik mokiniams, bet ir mokytojams. Vilniaus rajono savivaldybės taryba siekdama sudaryti patrauklias sąlygas darbui Vilniaus rajono savivaldybės mokyklose esamiems ir naujiems kvalifikuotiems specialistams, patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą. Tikimasi, kad kompensuojant kelionės išlaidas, važiuojantiems į darbą mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams, bus lengviau užtikrinti ugdymo proceso vykdymą, pritraukiant mokytojus iš kitų vietovių, nei įsikūrusi mokykla bei spręsti mokytojų trūkumo problemą.

Tarybos posėdžio metu taip pat pritarta Vilniaus rajono savivaldybės 2018 metų patikslinimui ir biudžeto asignavimų perskirstymui.

Svarbūs pokyčiai gyventojų laukia geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugose. Vilniaus rajono savivaldybės taryba siekdama, kad kuo daugiau gyventojų optimaliomis sąlygomis ir kainomis gautų viešai tiekiamą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas, nustatė subsidijuojamas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir „Nemenčinės komunalininkas“ vartotojams, kurie neturi įsiskolinimų už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiau kaip už tris mėnesius. Gyventojų mokesčių naštai sumažinti dalis kainos bus subsidijuojama iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Po tarybos posėdžio Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Beata Maliušickaja visiems susirinkusiems pristatė Vilniaus rajono savivaldybės vykdytą gerumo akciją, kuomet Vilniaus rajono savivaldybės valdžios atstovai ir administracijos darbuotojai aukojo žaislus, knygas ir kitus daiktus, kurie praskaidrintų dienas Vilniaus rajono socialines paslaugas teikiančių įstaigų gyventojams ir lankytojams. Visiems susirinkusiems buvo parodytas filmukas, kuris vaizduoja gražias dovanų įteikimo akimirkas, o gerumo akcijos kuratorė Beata Maliušickaja pasidžiaugė darbuotojų aktyvumu įsitraukiant į akciją bei visiems palinkėjo gražių švenčių.

Apie tai ir daugiau gruodžio mėnesio Tarybos posėdžio aktualijų ir naujienų plačiau rasite Vilniaus rajono savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.vrsa.lt.

Nespėjusius pamatyti tiesioginės Tarybos posėdžio transliacijos kviečiame posėdžio transliacijos įrašą žiūrėti čia.

Shadow up