kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kviečiame dalyvauti Europos atliekų mažinimo savaitėje

Kiekvienais metais Europoje organizuojamas atliekų mažinimui ir prevencijai skirtas renginys – „Europos atliekų mažinimo savaitė“. Aplinkos ministerija yra Šios savaitės renginių Lietuvoje koordinatorė. Kasmet skelbiama vis kita tema. Didėjant aplinkos taršai plastiko gaminiais, šiemet, lapkričio 17-25 dienomis, Aplinkos ministerija kviečia organizuoti renginius, skirtus vienkartinio plastiko gaminių naudojimo prevencijai, antriniam šių medžiagų panaudojimui, plastiko atliekų tvarkymui.   


Dalyvių registracija vykdoma 2018 m. spalio 15-31 dienomis. Organizuoti renginius gali visi: valstybės institucijos, valstybinės ir privačios įmonės, mokslo ir Švietimo įstaigos, bendruomenės, pavieniai dalyviai ir kt. Norintieji dalyvauti turi užsiregistruoti (išsami informacija apie renginį ir registracijos forma) ir pateikti trumpą renginio aprašą ir kontaktinius duomenis.


Europos atliekų mažinimo savaitės metu siūlomos preliminarios renginių idėjos:

  • Visuomenės švietimo renginiai (pamokos, seminarai, diskusijų forumai, žaidimai, konkursai ir kt.), supažindinantys su vienkartinio plastiko atliekų keliamomis problemomis, neigiamu poveikiu aplinkai, perdirbimo galimybėmis, vienkartinio plastiko galimu pakeitimu kitomis medžiagomis; renginiai, skatinantys tinkamą plastiko atliekų tvarkymą (praktiniai pasiūlymai, atliktos analizės, švarinimo akcijos ir kt.);
  • Reklaminės kampanijos, skatinančios mažinti vienkartinio plastiko naudojimą;     
  • Tiriamieji darbai: įvairių vienkartinių plastiko gaminių (vienkartiniai įrankiai, lėkštės, gėrimų maišikliai, šiaudeliai, oro balionėlių lazdelės ir ausų krapštukai ir kt.) naudojimo alternatyvos (pavyzdžiui, tyrimai, praktiniai bandymai, paskaitos problemų identifikavimui ir sprendimo būdai ir kt.);
  • Kūrybiniai renginiai, skatinantys antrinį vienkartinio plastiko panaudojimą ir kt.;
  • Bendradarbiavimo projektai (kelių institucijų / organizacijų bendras renginys apie vienkartinio plastiko atliekų prevenciją, šių atliekų poveikį, tinkamo rūšiavimo svarbą ir perdirbimo galimybes ir kt.);
  • Žaidimų, elektroninių knygelių vaikams apie vienkartinius plastikinius gaminius, jų atliekų poveikį aplinkai sukūrimas;
  • Galima kita veikla, skatinanti vienkartinio plastiko naudojimo mažinimą (pavyzdžiui, mugės, parodos, labdara ir kt).

Dalyviai renginius vykdo savo iniciatyva. Aplinkos ministeriją renginių nefinansuoja. Pasibaigus renginiams, jų organizatoriai Aplinkos ministerijai turi pateikti ataskaitas apie įvykusius renginius. 2019 m. kovo-balandžio mėn., įvertinus pateiktas ataskaitas, renginius vykdžiusioms įstaigoms, institucijoms, bendrijoms ar kt. bus išduoti dalyvavimo pažymėjimai. Geriausiųjų, išradingiausiųjų laukia aplinkos ministro padėkos, nugalėtojų – Aplinkos ministerijos skiriamas specialus prizas.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategijos skyriaus vyr. specialistę Liną Valintėlę (tel. 8 706 61863, el. p. lina.valintele@am.lt) arba į skyriaus vedėją Jurgitą Gaižiūnienę (tel. 8 706 63511, el. p. jurgita.gaiziuniene@am.lt).

Kviečiame Vilniaus rajone veikiančias įmones, švietimo įstaigas, bendruomenes ir pavienius gyventojus aktyviai dalyvauti Europos atliekų mažinimo savaitėje!

 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informaciją 

 

Shadow up