kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Savivaldybė plečia bendradarbiavimą: pasirašytas ketinimų protokolas su Švietimo kuratoriumi Žešuvo mieste

Spalio 26 d. Vilniaus rajono savivaldybėje oficialiai pasirašytas Ketinimų protokolas dėl Vilniaus rajono savivaldybės ir Švietimo kuratoriumo Žešuvo mieste (Lenkijos Respublika) bendradarbiavimo, pagal kurį numatoma bendradarbiauti vykdant bendrus projektus tarp abiejų regionų švietimo įstaigų.


Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst kartu su mero pavaduotoju Robertu Komarovskiu bei Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, l.e. vedėjo pareigas Sofija Ryžova, pasitikusi atvykusios delegacijos atstovus: Pakarpatės švietimo kuratorę Małgorzatą Rauch, Švietimo kuratoriaus pavaduotoją Stanisławą Fundakowskį bei Draugijos „Wspólnota Polska“ filialo Žešuvo mieste viceprezidentą, Žešuvo Polonijos namų direktorių Mariuszą Grudzień, džiaugėsi Kuratoriumo iniciatyvumu bei pasiūlyta galimybe užmegzti ir plėtoti bendradarbiavimo ryšius tarp Vilniaus rajono ir Kuratoriumo Žešuvo mieste kuruojamų švietimo įstaigų.

Švietimo kuratoriumas Žešuvo mieste vykdo Pakarpatės vaivadijos mokyklų ir švietimų įstaigų veiklos organizavimą, koordinavimą bei stebėseną. Pagrindinė Kuratoriumo veikla susijusi su švietimo kokybės gerinimu, pedagogų ir švietimo įstaigų specialistų kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimu,  projektų vykdymu bei mokinių visapusišku lavinimu.

Susidomėjimas galimu bendradarbiavimu kilo prieš keletą metų, kuomet delegacija iš Švietimo kuratoriumo Žešuvo mieste, apsilankiusi ir susipažinusi su Vilniaus rajono švietimo įstaigomis bei jose vykdomais ugdymo procesais, susidomėjo bendradarbiavimo perspektyvomis vykdant abiejų regionų švietimo įstaigų mainų partnerystę, kuri ne tik sudarytų švietimo įstaigoms galimybę praplėsti savo tarptautinių ryšių tinklą, bet ir skatintų gerosios patirties sklaidą.

Be to, jaunimas bei meniniai kolektyvai iš Vilniaus rajono daugelį metų glaudžiai bendradarbiauja su Žešuvo Polonijos namais, dalyvaudami festivaliuose, stovyklose ir mokymuose.

Pasirašyto Ketinimų protokolo tarp Vilniaus rajono savivaldybės ir Švietimo kuratoriumo Žešuvo mieste dėka, abiejų regionų už švietimą atsakingoms įstaigoms bus sudaryta daugiau galimybių vykdyti bendrus projektus, aktyviau įsitraukti į mokinių, mokytojų ir švietimo specialistų mainų procesą, keistis patirtimi, kartu organizuoti bendrus renginius, konkursus, varžybas, olimpiadas ir konferencijas, tokiu būdu gerinant vaikų ir jaunimo mokymosi proceso kokybę bei tobulinant švietimo specialistų kompetencijas. Esant intensyviam bendradarbiavimui, ateityje bus svarstoma galimybė dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo.

Susitikę abiejų šalių atstovai džiaugėsi, jog yra padaryti pirmieji žingsniai link bendradarbiavimo bei teigė užtikrinantys realią ir aktyvią partnerystę, kurią jaustų abiejų regionų mokyklinė bendruomenė.

Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst padėkojo ir kartu su delegacija atvykusiam Žešuvo Polonijos namų direktoriui Mariuszui Grudzień už iki šiol trukusius draugiškus ryšius, kurių dėka Vilniaus rajono jaunimas gali plėsti savo akiratį bei kaupti žinių bagažą.

Spalio 26 d. žengtas dar vienas žingsnis link veiksmingo ir efektyvaus bendradarbiavimo. Švietimo kuratoriumo Žešuvo mieste atstovai kartu su šio regiono mokytojais ir direktoriais lankydamiesi Lietuvoje, dalyvavo Lenkų kultūros namuose vykusioje paskaitoje „Žymus Vilnijos krašto žmonės“ („Wybitni Polacy Wileńszczyzny“), kurioje susitiko, susipažino ir jau užmezgė ryšius su Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktoriais ir mokytojais bei viešėjo Vilniaus rajono Kyviškių pagrindinėje mokykloje.

Shadow up