kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kviečiame siūlyti kandidatus 2018 metų atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ apdovanojimui

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisija, kaip ir kasmet, kviečia valstybės ir savivaldybių institucijas, įstaigas, asociacijas, mokslo, mokymo, kultūros įstaigas, piliečių bendruomenes, labdaros organizacijas ir kitus juridinius asmenis teikti kandidatūras Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliui „Tarnaukite Lietuvai“ gauti.


Apdovanojimas medaliu įsteigtas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę ir užsienio lietuvių bendruomenę neatlygintinai dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančiais visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą.

Medalis skiriamas už visuomeninę veiklą fiziniams ir juridiniams asmenims: Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams, piliečių bendruomenėms, asociacijoms ir kitiems asmenims, atitinkantiems medalio skyrimo kriterijus.


Nominacija yra Lietuvos Respublikos Seimo paskatinimas už šią veiklą:

1. parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą;

2. filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą;

3. savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje;

4. visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes.

Komisija kasmet atrenka ne daugiau kaip 4 laureatus pagal kiekvieną aukščiau nurodytą veiklą. Komisija atkreipia dėmesį, kad apdovanojimas medaliu tam pačiam asmeniui gali būti skiriamas tik vieną kartą.

Siūlant kandidatus iki 2018 m. gruodžio 15d. būtina pateikti Komisijai šiuos dokumentus:

1. užpildytą kandidato apdovanoti medaliu anketą;

2. kandidato gyvenimo aprašymą;

3. išsamų veiklos, už kurią kandidatą siūloma apdovanoti medaliu, aprašymą;

4. ne mažiau kaip dvi rekomendacijas dėl kandidato apdovanojimo medaliu;

5. kitą informaciją, pagrindžiančią siūlymą apdovanoti kandidatą medaliu.

Komisija, apsvarsčiusi gautas kandidatūras, iki 2019 m. vasario 28 d. priims sprendimus dėl kandidatų apdovanojimo medaliu. Apdovanojimai vyks 2019 m. kovo 30 d. – Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimimo dieną – iškilmingame renginyje Panevėžyje. Laureatams bus įtektas medalis ir medalio liudijimas.

Maloniai kviečiame teikti kandidatūras šiam apdovanojimui ir siųsti dokumentus adresu: Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukime Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisijai, Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius, Lietuvos Respublika arba el. paštu priim@lrs.lt arba faksu (8 5) 239 6289.

Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje http://bite.lrs.lt arba telefonu (8 5) 239 6561.

 

Shadow up