kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Bus atnaujintos ir modernizuotos Vilniaus rajono Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos patalpos bei mokymosi inventorius

Vilniaus rajono Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija turės atnaujintas ir modernizuotas edukacines erdves – š. m. sausio 30 d. Vilniaus rajono savivaldybė pasirašė finansavimo sutartį ir pradėjo įgyvendinti projektą „Vilniaus rajono Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas“.


Siekiant užtikrinti modernesnę ir aukštesnės kokybės mokymosi aplinką, projekto įgyvendinimo metu bus modernizuotos Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos pastato edukacinės erdvės: sporto ir choreografijos/aerobikos salės, valgykla, biologijos, fizikos, chemijos, muzikos klasės, psichologo (pagalbos mokiniui) kabinetas ir kitos patalpos. Projektu siekiama sukurti modernias, kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves. Atlikus erdvių modernizavimo darbus, šios erdvės pagal poreikį bus aprūpintos baldais ir įranga, reikalinga ugdymo turiniui perteikti. Įgyvendinus projektą, atnaujintos ir modernizuotos mokyklų erdvės prisidės prie moksleivių saviugdos skatinimo, ugdymo programų įgyvendinimo kokybės kėlimo, mokymosi bei darbo aplinkos pagerinimo.

Bendra projekto vertė siekia 280 tūkst. Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 135 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos valstybės lėšos sudarys 12 tūkst. Eur, likusią sumą skirs Vilniaus rajono savivaldybė. Papildomai Vilniaus rajono savivaldybė skirs virš 700 tūkst. Eur inžinerinių sistemų modernizavimui ir kitiems būtiniems darbams.

Darbai buvo pradėti š. m. liepos mėn. ir šiuo metu jau įpusėjo. Projektą planuojama baigti įgyvendinti 2019 metais.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“.

Daugiau informacijos apie ES finansuojamus projektus įgyvendinamus Vilniaus rajone galite rasti: /go.php/lit/IMG/2082.

 

 

Shadow up