kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje – pagalba ūkininkams bei socialinės išmokos gyventojams ir vaikams

Šiandien, 2018 m. rugpjūčio 31 d. sušauktame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti Vilniaus rajono gyventojams aktualūs ir svarbūs klausimai.


Prieš prasidedant Tarybos posėdžiui, Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst pasveikino į posėdį atvykusius Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos narius, LR Seimo narį Česlovą Olševskį, seniūnijų seniūnus, administracijos darbuotojus bei rajono gyventojus, kurie domisi Savivaldybės naujienomis.

Tarybos posėdžio pradžioje, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Biudžeto planavimo skyriaus vedėja Danutė Šidlauskienė trumpai pristatė Savivaldybės 2017 m. biudžeto įvykdymo ataskaitą ir Tarybos narius supažindino su 2017 m. biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymu. 2017 metams Vilniaus rajono savivaldybės taryba patvirtino 67 671,0 tūkst. Eur pajamų biudžetą. Valstybės dotacijos sudarė 21 661,5 tūkst. Eur. 2016 m. biudžeto lėšų likutis sudarė 8 782,3 tūkst. Eur, kurie buvo skirti biudžeto stygiui dengti. Šiais metais, kaip ir ankstesniais, Savivaldybė sugebėjo anksčiau termino sumažinti finansinius įsiskolinimus nuo 5 147,6 tūkst. Eur iki 2 315,4 tūkst. Eur.

Siekiant piniginės socialinės paramos veiksmingumo ir socialinio teisingumo, kad paramą galėtų gauti visi asmenys, kuriems jos labiausiai reikia, mažinti skurdo riziką ir socialinę atskirtį, Taryba patvirtino sprendimo projektą dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo. Tobulinant piniginės socialinės paramos teikimo teisinį reguliavimą, daugiau ir didesnę finansinę paramą sulauks šeimos, auginančios vaikus ir vieni gyvenantys asmenys. Rajono gyventojams bus sudaromos palankesnės sąlygos neprarasti darbinių įgūdžių ir motyvacijos įsidarbinti. Sprendimo projektas paruoštas taip, kad numatant teisinį pagrindą butų galimybė skirti ne tik vienkartinę, bet ir tikslinę, periodinę bei sąlyginę išmoką Vilniaus rajono gyventojams, kuriems labiausiai jos reikia.   

Norėdama užtikrinti vaiko poreikius, sudaryti sąlygas visaverčiam vaiko vystymuisi bei užtikrinti, kad šeimos patiriančios socialinę riziką, išmokas naudotų pagal paskirtį, Taryba pritarė tvarkos aprašo „Dėl išmokų vaikams teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką“ patvirtinimui. Projektu siekiama nustatyti išmokų rūšis, kurios asmenims, patiriantiems socialinę riziką, gali būti mokamos nepinigine forma arba derinant teikimo formas, t. y. nepinigine forma ir pinigais, numatyti išmokų teikimo būdus, nustatyti išmokų teikimo tvarką, išmokų gavėjų pareigas ir teises.

Taryba  taip pat patikslino Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų kiekvienos klasės klasių skaičių ir mokinių skaičių jose, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkį grupėse 2018-2019 mokslo metams.

Ūkininkai 2017 m. dirbamuose plotuose dėl rudeninio lietaus pertekliaus negalėjo laiku pasėti žieminių grūdinių kultūrų. Drėgmės perteklius 2018 m. neigiamai paveikė pavasarinę sėją. Nuo balandžio mėn. prasidėjusi sausra, pakilusi temperatūra, nuolat vyraujantys gūsingi vėjai, žemės ūkio augalus rajone paveikė negrįžtamai. Siekiant palengvinti Vilniaus rajono ūkininkams, deklaravusiems žemės ūkio pasėlius Vilniaus rajone patirtus nuostolius, Taryba priėmė sprendimą suteikti Vilniaus rajono ūkininkams finansinę paramą atleidžiant juos nuo žemės mokesčio. Tokia pati parama Vilniaus rajono žemdirbiams buvo skirta ir praeitais metais dėl sausros. Vilniaus rajono savivaldybė yra viena iš nedaugelio Lietuvos savivaldybių, kuri atleido savo ūkininkus, deklaravusius pasėlius nuosavoje žemėje nuo žemės mokesčio. 

Vilniaus rajono savivaldybė nuolat stengiasi plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais – gerinti šių kelių techninius parametrus ir diegti eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones. Tarybos posėdyje buvo pritarta projekto „Vietinės reikšmės gatvių infrastruktūros vystymas Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. (Kaštonų g., Akacijų g., Beržų g.)“ įvykdymui. Pagrindinis šio projekto uždavinys – Skaidiškių kaimo ir su juo susietos teritorijos susisiekimo sistemos gerinimas vystant kelių jungtis. Suplanuoto įgyvendinti projekto rezultatai prisidės prie gyvenimo lygio didinimo Vilniaus rajono Nemėžio seniūnijos Skaidiškių kaime, nes vykdant projekto veiklas bus pagerinta susisiekimo vietiniais keliais infrastruktūra, siekiant kurti vietos gyventojų poreikius atitinkančią, gyvenimui ir laisvalaikiui saugią, patrauklią ir patogią gyvenamąją aplinką.

Kitu klausimu Taryba priėmė sprendimą dėl Specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios. Priėmus sprendimą bus vykdomas būtinųjų priemonių įgyvendinimo veiksmų planas, skirtas apsisaugoti nuo nesaugios branduolinės elektrinės, kuri yra statoma Baltarusijos Respublikoje ir kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai.

Tarybos posėdžio pabaigoje merė Marija Rekst padėkojo visiems už dalyvavimą ir perdavė nuoširdžiausius linkėjimus mokiniams, jų tėveliams bei mokytojams, kurie ateinančią savaitę mininės naujųjų mokslo metų pradžios šventę.

Daugiau informacijos apie Tarybos posėdžio metu priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas kviečiame skaityti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt. Taip pat primename, kad Vilniaus rajono gyventojai turi galimybę stebėti tiesioginę Tarybos posėdžių transliaciją internetu bei pasižiūrėti įvykusių posėdžių vaizdo įrašus, kuriuos galima rasti čia.

Shadow up