kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Respublikinė konferencija „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių ir gabių mokinių sėkmingas ugdymas(sis)“

2018 m. balandžio 5 d. Vilniaus r. Avižienių gimnazija, bendradarbiaudama su VšĮ Trakų švietimo centru, pakvietė mokytojus, logopedus, psichologus, spec. pedagogus į surengtą respublikinę  konferenciją „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ir gabių mokinių sėkmingas ugdymas(sis)“, kurios tikslas – pasidalyti efektyvių metodų taikymo gerąja patirtimi ugdant gabius mokinius bei mokinius, turinčius specialiųjų ugdymo(si) poreikių.


Į konferenciją susirinko daugiau kaip 100 dalyvių, kurie išklausė skaitomus pranešimus. Pranešimų temos buvo įvairios, tačiau visos jos buvo nukreiptos į mokinių sėkmingą ugdymą. Gimnazijos fojė, prie aktų salės, buvo eksponuojami mokytojų stendiniai pranešimai, metodiniai darbai.

Konferencijos dalyviams didelį įspūdį paliko Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytojos ekspertės Danguolės Savičienės autorinė metodinių darbų paroda „Metodinės priemonės pradiniam ir specialiajam ugdymui. Diferencijavimo galimybės“. Konferencijoje savo veiklą ir edukacines priemones pristatė leidyklos „Gudragalvis“ ir „Raidynėlis“.

Tikimės, kad išneštos žinios padės mokytojams bei pagalbos mokiniui specialistams gerinti savo darbą.

Avižienių gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja
Ilona Kutrevičienė

Shadow up