kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Vaikas. Šeima. Mokykla“

Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba kartu su Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų socialinių pedagogų metodinio būreliu 2018 m. gegužės 15 d. maloniai kviečia dalyvauti respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Vaikas. Šeima. Mokykla“, skirtoje paminėti Tarptautinę šeimos dieną.


Konferencijos tikslas – stiprinti šeimos, ugdymo įstaigų ir kitų institucijų bendradarbiavimo ryšius, dalytis patirtimi ir idėjomis apie veiksmingus bendradarbiavimo būdus, padedančius siekti geresnių mokinių mokymosi rezultatų ir lemiančius sėkmingą vaikų socializaciją.

Konferencijos metu bus nagrinėjamos temos, susijusios su ugdymo įstaigos ir šeimos sąveika, kokybiško šių dviejų ir kitų institucijų bendravimo ir bendradarbiavimo svarba. Taip pat bus skiriamas dėmesys tėvų pedagoginio švietimo svarbai, lemiančiai vaikų socializacijos ir ugdymo(si) sėkmę. Vienam pedagogui būna sudėtinga ir neįmanoma išspręsti kai kurias situacijas. Todėl bus kalbama apie tai, kaip stiprinti pagalbos teikimą ir efektyvumą dirbant komandoje. Konferencijos metu apžvelgsime tėvų įtakos svarbą gerinant mokinio ugdymosi kokybę. Aptarsime veiksmingiausius šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo metodus ir priemones.

Konferencija vyks Vilniaus rajono savivaldybės administracijos didžiojoje salėje (Rinktinės g. 50, Vilnius). Pradžia: 10.00 val. (registracija nuo 9.00 val.).

Renginyje kviečiami dalyvauti: švietimo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, Vaiko gerovės komisijų pirmininkai ir nariai, švietimo pagalbos mokiniui specialistai, klasių vadovai, mokytojai, auklėtojai, seniūnijų administracijos darbuotojai, socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis ir kiti specialistai, siekiantys pagilinti žinias bendravimo ir bendradarbiavimo srityse.

Konferencijos dalyviams bus įteikti VšĮ Trakų švietimo centro akredituoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (6 ak. val.).

Konferencijos dalyvių maloniai prašome ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 12 d. registruotis internetu: https://goo.gl/byo4LE.

Daugiau informacijos ir konferencijos programą  galima bus rasti Vilniaus r. pedagoginės psichologinės tarnybos ir Vilniaus r. socialinių pedagogų interneto svetainėse: http://www.ppt.vrsa.lt, https://vrsocped.jimdo.com.

Laukiame Jūsų atvykstant!
Konferencijos organizatoriai

Shadow up