kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Naujos projektų iniciatyvos su Koricino valsčiumi

2018 m. balandžio 10 d., Vilniaus rajono savivaldybėje lankėsi ir su Administracijos direktore Liucina Kotlovska, Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vyr. specialiste Gražina Golubovska bei susitikime dalyvavusiais Vilniaus rajono savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos direktoriumi Kęstučiu Velikianecu ir Vilniaus rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Avižienių komandos viršininku Artūru Vaišnoru aptarti investicijų pritraukimo galimybes rengiant projektus pagal bendradarbiavimo programą „Interreg V–A Lietuva–Lenkija“ susitiko Koricino (Korycin) valsčiaus (Lenkija) viršaitis Mirosłav Lech.


Susitikimo metu buvo aptartos naujos bendrų projektų pagal programą „Interreg V–A Lietuva–Lenkija“ įgyvendinimo galimybės, išskirtos prioritetines sritys, numatyti veiksmai bei planuojami rezultatai.

Susitikimo šalys siekdamos skatinti savo regionų pažangų ir tvarų augimą bei sėkmingai gerinti jo gyventojų gyvenimo kokybę, planuoja kartu teikti paraišką pagal tarpvalstybinio bendradarbiavimo programoje „Interreg V–A Lietuva–Lenkija“ numatytas prioritetines kryptis: „Aplinkos išlaikymas ir apsauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas“ ir „Valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas“.

Paskelbtame kvietime teikti paraiškas numatyta, kad Europos Regioninės Plėtros fondo (ERPF) parama padengs 85 proc. visų tinkamų projekto išlaidų, o 15 proc. lėšų turi sudaryti projekto partnerių nuosavas įnašas. Minimalus bendras projekto biudžetas paraiškoje turi būti daugiau kaip 50 tūkst. Eur, maksimali projekto vertė – 1 mln. Eur.

Savivaldybės bei Koricino valsčiaus bendradarbiavimo ryšiai tęsiasi nuo 2017 m. vasario mėn. kuomet sėkmingai pradėtas įgyvendinti projektas „Kultūra ir gamta – turizmo skatinimas abipus sienos grindžiamas bendru paveldu ir bendradarbiavimu“, investuojant į kultūros paveldo plėtrą bei stiprinant abipus sienos tausojančio turizmo plėtrą naudojant Lietuvos – Lenkijos paveldą.

Įgyvendinamo projekto „Kultūra ir gamta – turizmo skatinimas abipus sienos grindžiamas bendru paveldu ir bendradarbiavimu“ veiklos yra nukreiptos į kultūros paveldo plėtrą:

  • Amfiteatro statyba, paplūdimio rekonstrukcija ir rekreacinės infrastruktūros įrengimas prie Korycino tvenkinio.
  • Investicijos į kultūros paveldo plėtrą Maišiagaloje – kultūros ir edukacijos plėtra modernizuojant įstaigas: Kun. J. Obrembskio muziejuje audiovizualinės sistemos bei ekspozicijos įrengimas, Tradicinių amatų centre – edukacinės ekspozicijos įrengimas ir informacinio stendo apie miestelio turistinius išteklius parengimas.
  • Žingių poilsiavietės prie Asvejos ežero įrengimas.
  • Bendri renginiai, skatinantys kultūros paveldo viešinimą, ir mokymai: 2 renginiai „Pasienio kultūros paveldo festivalis“, 2 renginiai „Pasienio amatų dienos“, 1 jaunimo stovyklavietė prie Asvėjos ežero, bendri mokymai iš kultūros paveldo srities bei 3 leidinių, viešinančių pasienio paveldą, parengimas: skrajutė „Gamtos paveldo takas“ ir brošiūros „Pasienio tradiciniai amatai“ ir „Pasienio sakralinis kultūros paveldas“.

Bendra projekto vertė sudaro 910 964,48 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo lėšos sudaro 774 319, 80 Eur (85,00 proc.). Įgyvendinamo projekto trukmė: nuo 2017-03-01 iki 2019-02-28.

Shadow up