kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje – sprendimas dėl užtvindytų gatvių Zujūnų seniūnijoje

Š. m. kovo 14 d. Vilniaus rajono savivaldybėje vyko Vilniaus rajono ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis, į kurį buvo pakviesti atsakingų tarnybų, įstaigų bei Administracijos padalinių atstovai. Posėdyje aptarti galimi sprendimo būdai dėl pavasario atlydžio metu užtvindomų gatvių.


Operatyviai reaguojant į Zujūnų seniūnijos gyventojų prašymus, posėdžio metu buvo sprendžiama gatvių užtvindymo problema Gelažių, Žaliojoje, Sodų ir Vilties gatvėse, Zujūnų k.

Pavasarinio atlydžio vandeniu užliejamų gatvių problemai Zujūnų seniūnijoje spręsti yra numatytos ir patvirtintos biudžeto lėšos. Jau šiais metais planuojama įrengti paviršinio vandens infiltracinius šulinius Zujūnų kaime, Gelažių ir Žaliojoje gatvėse. Šiems darbams atlikti Savivaldybė suplanavusi 30 tūkst. Eur. Lietaus kanalizacijos projektavimui ir statybai Sodų ir Vilties gatvėse, Zujūnų k. numatyta 170 tūkst. Eur.

Laikinas kelių ir gatvių užtvindymo problemos sprendimas – specialios technikos panaudojimas susikaupusiam vandeniui išsiurbti, pasitelkiant į pagalbą ir Vilniaus rajono savivaldybės priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą.

Minėtų gatvių tankus užstatymas, gyventojų sklypų reljefo keitimas, kraštovaizdžio tvarkymas bei kiti veiksniai lėmė, kad žemiau esančiuose gatvėse (daubose) didesnio lietaus bei pavasario atlydžio metu pradeda kauptis didesnis kiekis lietaus vandens, o tai labai apsunkina eismo sąlygas minėtose gatvėse.  

Komisijos posėdžio metu taip pat buvo aptarti komunalinių tarnybų, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasirengimo pavasariniam potvyniui klausimai, įvertintas jų parengimas vykdyti darbus susidariusiai situacijai išspręsti.

Vilniaus rajono savivaldybė informuoja, kad gyventojai, susidūrę su užtvindytų gatvių ir kelių problema, gali kreiptis į atitinkamas Vilniaus rajono seniūnijas arba skambinti bendros pagalbos telefonu 112.

Shadow up