kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Metodinė diena Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre

Vilniaus r. specialieji pedagogai ir logopedai kartu su Vilniaus r. Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais š. m. vasario 21 d. dalyvavo metodinėje dienoje Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre (toliau – SPPC). Šį susitikimą organizavo aktyviai veikiantis Vilniaus r. švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis, kuris susitikimo su SPPC specialistais pristatė savo 6 metų veiklą.


Susitikimo metu buvome supažindinti su Centro ir Specialiosios pedagogikos skyriaus veiklomis, įgyvendintais bei naujais projektais, specialiojo ugdymo aktualijomis, problemomis, pedagoginio psichologinio mokinio naujais vertinimo instrumentais bei pagalbos organizavimu mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių dėl autizmo spektro sutrikimų. Centre turėjome taip pat galimybę apžiūrėti metodinių priemonių parodą, pasikonsultuoti su specialiste dėl priemonių pritaikymo ugdymo procese.

Susitikime kilo nemažai diskusijų apie pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, jos didėjantį poreikį, kylančius iššūkius dėl pagalbos organizavimo. Dauguma švietimo pagalbos specialistų nurodė, kad viena iš didžiausių problemų yra specialistų trūkumas ir tam gali turėti įtakos kai kurių švietimo įstaigų neveiksmingas ir netinkamas mokinio krepšelio lėšų panaudojimas. Tenka nuogąstauti, kad vis dažniau specialistai renkasi naujas darbo vietas, kuria privačius švietimo pagalbos kabinetus. Džiugina tai, kad Vilniaus r. specialieji pedagogai ir logopedai yra aktyvūs, darbštūs ir kompetentingi savo srities specialistai. Apie tai byloja įvairių konkursų („Pavasario simfonija“, „Paraidžiui“, „Lietuvos laisvės juosta“) rajono specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams organizavimas. Taip pat metodinių priemonių parodų, atvirų veiklų, metodinės-praktinės konferencijos „Pagalba vaikui. Gerosios patirties sklaida“ organizavimas. Daugiau informacijos apie Vilniaus r. švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio veiklas galima rasti internetinėje svetainėje www.laimingasvaikas.jimdo.com.

Dėkojame SPPC specialistams už informatyvų susitikimą, mums skirtą laiką, o ypač gerb. Editai Norvaišienei, SPPC Specialiosios pedagogikos skyriaus vadovei ir gerb. Linai Palačionienei, SPPC Specialiosios pedagogikos skyriaus vadovo pavaduotojai, už suteiktą galimybę apsilankyti bei susipažinti su SPPC veiklomis. Džiugu, kad laiką praleidome turiningai ir prasmingai, galėdami pasidžiaugti nudirbtais darbais vardan laimingo vaiko ir jo mokymosi sėkmės.

Ana Pavilovič-Jančis
Vilniaus r. švietimo įstaigų
specialiųjų pedagogų ir logopedų
metodinio būrelio pirmininkė

Shadow up