kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pailgintas terminas teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą

Informuojame, kad terminas teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ buvo pailgintas ir dabar Vilniaus rajono gyventojai paraiškas gali teikti nuo 2018 m. vasario 1 d. iki 2018 m. kovo 12 d.


Paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų. Paramos paraišką gali teikti ir tie pareiškėjai, kurie yra nebaigę įgyvendinti projekto pagal kitas KPP priemones, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip.

Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo per įgaliotą asmenį arba atsiųsti registruotu paštu. Siųsdamas paraišką paštu pareiškėjas privalo pasirašyti kiekviename paraiškos lape. Kartu su paraiška siunčiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos pareiškėjo parašu. Kitais būdais (pvz., per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos.

Paraišką taip pat galima užpildyti ir pateikti elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt. Prie paraiškos pridedami dokumentai turi būti elektroninės formos (jeigu dokumentas pateiktas popieriuje, jis turi būti nuskenuotas ir pateiktas kartu su paraiška). Paraiška ŽŪMIS turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paraiškas paskutinės dienos 12 val.

Vilniaus rajono gyventojai paraiškas gali teikti Nacionalinės mokėjimo agentūros Vilniaus skyriui, J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97, 08236 Vilnius. Informacijos tel. (8 5) 264 9356

Paramos paraiškos forma

Nacionalinės mokėjimo agentūros kvietimas teikti paraiškas

Nacionalinės mokėjimo agentūros informacija

 

Shadow up