kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dėl kompleksinių paslaugų šeimoms teikimo Vilniaus rajono savivaldybėje

Vilniaus rajono savivaldybė, atsižvelgdama į didėjantį socialinių paslaugų poreikį rajone bei spręsdama kylančias socialinės problemas, teikia įvairias socialines paslaugas vaikams, senjorams, negalią turintiems bei socialiai pažeidžiamiems asmenims, nuolat plečia teikiamų paslaugų tinklą. Viena iš jų – kompleksinės paslaugos šeimai.


 

2016 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-133 buvo patvirtintas Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016-2020 m. veiksmų planas, kuriame numatytos paslaugos šeimoms yra finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ (toliau – priemonė „Kompleksinės paslaugos šeimai“).

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, siekdama kokybiškai įgyvendinti priemonę „Kompleksinės paslaugos šeimai“, atrinko projekto „Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“ partnerius, kurie užtikrins Vilniaus rajono savivaldybėje kokybišką kompleksinių paslaugų šeimoms teikimą projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Atrinktos 4 organizacijos kompleksiškai teiks šias paslaugas šeimoms: pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės, mediacijos, vaikų priežiūros bei pavėžėjimo paslaugos.

Informuojame, kad 2017 m. gruodžio 28 d. Vilniaus rajono savivaldybė el. paštu bei registruotu paštu pateikė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai projekto „Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“ projektinį pasiūlymą ir laukia sprendimo dėl projekto įtraukimo į valstybės projektų sąrašą. Kai projektas bus įtrauktas į valstybės projektų sąrašą, Savivaldybė įgis teisę teikti paraišką ir gauti finansavimą projektui įgyvendinti.

2018 m. sausio 3 d. naujienų portale 15min.lt paskelbtas tikrovės neatitinkantis straipsnis „7 savivaldybės neskuba teikti paslaugų šeimoms“ (https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/7-savivaldybes-neskuba-teikti-paslaugu-seimoms-56-905068), kuriame nurodoma, kad Vilniaus rajono savivaldybė nėra pateikusi paraiškų dėl kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimoms. 

Shadow up