kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Paskirstytos lėšos 2018 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti

Informuojame, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A27(1)-3326 „Dėl lėšų paskirstymo projektams finansuoti“ buvo paskirstytos 2018 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams skirtos lėšos.


Finansavimas skirtas šioms organizacijoms:

- VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras – 20,0 tūkst. Eur;
- VšĮ „CSI Vilnius“ – 23,0 tūkst. Eur;
- VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba – 14,0 tūkst. Eur;
- Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija – 11,0 tūkst. Eur;
- VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras – 8,2 tūkst. Eur;
- VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas – 17,0 tūkst. Eur;
- VšĮ „Menava“ – 31,0 tūkst. Eur;
- Vilniaus rajono neįgaliųjų asociacija – 22,0 tūkst. Eur;
- Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija Pagava – 28,0 tūkst. Eur;
- Vilniaus rajono neįgaliųjų draugija – 17,5 tūkst. Eur;

Finansavimo negavo:

- Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“


Savivaldybės administracija per 15 darbo dienų raštu informuos kiekvieną organizaciją dėl projektų finansavimo.

Shadow up