kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pateiktos paraiškos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkursui

Ateinantiems 2018 metams Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti paraiškas pateikė 11 neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos.


Šiais metais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas 2018 metams buvo galima teikti iki šių metų spalio 16 d.

Projektų paraiškas galėjo teikti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos: asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos, kurios, ne mažiau nei vienus metus, teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas ir vykdo veiklas, skirtas Vilniaus rajono savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems integruoti į visuomenę. Projektų paraiškų finansavimui lėšos skiriamos vieneriems kalendoriniams metams iš valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšų.

2018 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas Savivaldybės administracijai pateikė šios neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos:

 1. Viešoji įstaiga Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras;
 2. Viešoji įstaiga „Menava“;
 3. Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija;
 4. Viešoji įstaiga Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras;
 5. Vilniaus rajono neįgaliųjų draugija;
 6. Viešoji įstaiga Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba;
 7. Viešoji įstaiga „CSI Vilnius“;
 8. Viešoji įstaiga „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“;
 9. Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava“;
 10. Vilniaus rajono neįgaliųjų asociacija;
 11. Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“.

2018 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso nugalėtojai Vilniaus rajono savivaldybėje bus skelbiami pasibaigus projektų vertinimo ir atrankos procedūroms, kai Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius patvirtins lėšų paskirstymą projektams finansuoti.

Shadow up