kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarybos posėdžio metu pasveikinti Vilniaus rajono sporto mokyklos auklėtiniai

Šiandien, rugsėjo 22 dieną, sušauktame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstyta 20 aktualių visuomenei klausimų bei už puikius sportinius pasiekimus iškilmingai apdovanoti Vilniaus rajono sporto mokyklos auklėtiniai.


Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst padėkos raštais apdovanojo Viktoriją Sinkevič, Vanesą Matulevič, Eveliną Solden, Karolį Doncul, Rafalą Stankevič, Aureliją Vinogradovą bei Jaroslavą Semaško.

Jaunieji Vilniaus rajono sportininkai padėkojo merei Marijai Rekst, Tarybos nariams ir visai Vilniaus rajono savivaldybės administracijai už sukurtas puikias sąlygas ir galimybę sportuoti, tobulėti ir įgyvendinti savo svajones. „Mums be galo smagu jausti jūsų paramą ir žinoti, kad mes jums rūpime ir visada galime tikėtis jūsų palaikymo. Su jūsų palaiminimu rajone atsiranda nauji sportiniai objektai, stadionai, sporto salės, kasmet vyksta tradiciniai sportiniai renginiai ir palaikomos naujos idėjos“, – padėkos žodžius tarė sportininkai.  Sporto mokyklos auklėtiniai taip pat dėkojo mokyklos direktoriui Marijanui Kačanovskiui už jo ypatingą rūpestį ir globą. Atsidėkodami sportininkai įteikė merei gėlių puokštę. 

Sušauktame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai biudžeto, sveikatos, ekonomikos, švietimo ir investicijų srityse.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba pritarė projekto „Vilniaus rajono Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio ugdymo prieinamumo didinimas“ įgyvendinimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“, kuriuo bus padidintas bendrojo ir neformalaus ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumas.

Taip pat nuspręsta įsteigti Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinę įstaigą – Socialinių paslaugų centrą, kuris pagerins Vilniaus rajone teikiamų nestacionarių socialinių paslaugų kokybę bei jų įvairovę.

Siekiant sudaryti galimybes optimaliai, efektyviai bei racionaliai organizuoti urbanizuotų teritorijų susisiekimą pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies „U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijoje susisiekimo komunikacijų schemą, Tarybos sprendimu buvo patikslinta Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies „U“ žemės naudojimo funkcinės zonos susisiekimo komunikacijų schemos dalis.

Tarybos sprendimu taip pat inicijuotas projektas dėl pramonės parko Vilniaus rajono ir Vilniaus miesto savivaldybėse steigimo. Vienas pagrindinių šio projekto tikslų – pritraukti užsienio ir vietos investicijų bei tuo pačiu ženkliai padidinti darbo vietų skaičių rajone. Projektas būtų įgyvendinamas kartu su Vilniaus miesto savivaldybe, tačiau didžioji ploto dalis, kurią sudarytų apie 350 ha žemės sklypas, būtų Vilniaus rajone (Pagirių ir Juodšilių seniūnijose) ir apie 50 ha priklausytų Vilniaus miestui.

Daugiau informacijos apie Tarybos posėdžio metu priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas kviečiame skaityti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt. Taip pat primename, kad Vilniaus rajono gyventojai turi galimybę stebėti tiesioginę Tarybos posėdžių transliaciją internetu bei pasižiūrėti įvykusių posėdžių vaizdo įrašus, kuriuos galima rasti čia.


Shadow up