kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Praplėstas kompensacijų už šiluminę energiją gavėjų ratas

2017 m. birželio 1 dieną panaikinus pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šilumos energijai bei įsigaliojus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimams, Vilniaus rajono gyventojams šildymo sezono metu bus kompensuojama būsto išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų dydžio bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui dydžio.


Nuo 2017 m. spalio 1 dienos gyventojai, kurių būstams šiluma tiekiama centralizuotai ir mokestis už šilumą yra didesnis nei 10 proc. skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens turimų pajamų ir valstybės remiamų pajamų bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui dydžio (t. y. turimos asmens/šeimos pajamos – 102 eur vienam asmeniui ) x 0,1 = suma, kurią moka pats asmuo), dėl teisės į kompensacijas už šiluminę energiją nustatymo gali kreiptis į Seniūniją (pagal gyvenamąją vietą) arba prašymo-paraiškos formą užpildyti elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimos informacinę sistemą (SPIS). Kompensacijų dydį apskaičiuoja šilumą tiekianti įstaiga. Preliminarų kompensacijos dydį galima sužinoti, naudodojantis būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuoklėmis.

Informuojame, kad būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos skiriamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu:

- kreipiantis dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijos pirmą kartą, teisė į šią paramą bus nustatoma įvertinus, ar turimas bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens turtas neviršija įstatyme nustatytų normatyvų. Nesant pasikeitimų, duomenys apie turimą turtą teikiami ir vertinami kas 12 mėnesių;

- kreipiantis dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijos bus tikrinamos sąlygos, nustatytos Įstatymo 8 straipsnyje, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą;

- kompensacijoms apskaičiuoti prašyme-paraiškoje nurodytam būstui, taikomi šie normatyvai:

naudingojo būsto ploto normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims: 50 kvadratinių metrų vienam gyvenančiam asmeniui; 38 kvadratiniai metrai pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui; 12 kvadratinių metrų antram bendrai gyvenančiam asmeniui; 10 kvadratinių metrų trečiam ir kiekvienam paskesniam bendrai gyvenančiam asmeniui. Šie plotai nustatomi pagal kadastrinių matavimų duomenis;

- asmuo, turintis teisę į kompensacijas deklaruotos gyvenamosios vietos ir nuomojamame būste, ar bendrai gyvenantys asmenys, turintys teisę į kompensacijas ir deklaruojantys gyvenamąją vietą skirtinguose būstuose, privalo pasirinkti vieną iš būstų, už kurį būtų teikiamos kompensacijos.


Shadow up