kaires_puses_index
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Baigtas įgyvendinti projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus rajone (Paberžėje ir Anavilyje)“

UAB „Nemenčinės komunalininkas“ kartu su partneriu – Vilniaus rajono savivaldybės administracija nuo 2014 m. liepos mėn. iki 2017 m. liepos mėn. įgyvendino projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus rajone (Paberžėje ir Anavilyje)“ Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0006.


Projektas įgyvendintas pagal Europos Sąjungos Sanglaudos fondo 2014-2020 m. finansavimo programos priemonę 05.3.3-APVA-V-013. Projekto tikslas – padidinti vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Vilniaus rajone.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 3.880.690,69 Eur, iš kurių 3.672.228,20 Eur – Europos Sąjungos fondų lėšos ir 208.462,49 Eur –Vilniaus rajono savivaldybės lėšos.

Projekto įgyvendinimo metu atlikti tokie darbai Paberžėje ir Anavilyje:

  • nutiesti vandens tiekimo ir nuotekų tinklai (viso apie 31,33 km, iš kurių vandens tiekimo tinklai 14,43 įskaitant įvadus ir nuotekų surinkimo tinklai 16,90 km įskaitant išvadus iki sklypų ribos) Kumetyno, Bitininkų, Saulės, Tuopų, Kaštonų, Žiedo, Aušros, Pakalnės, Sodų, Naujosios, Mokyklos, Tolimojoje, Vilniaus, Lauko, Tulpių, Klevų, Gėlių, Bažnyčios, Smėlio, Darbininkų, Vilties ir Lygialaukio gatvėse;
  • pastatyti nauji vandens gerinimo įrenginiai Paberžėje;
  • pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai Paberžėje.

Pagal projektą, yra sudaryta galimybė prisijungti prie naujai nutiestų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų apie 565 būstams (apie 1 527 gyventojams). Visiems esamiems ir naujai prisijungiantiems gyventojams bus tiekiamas geresnės kokybės geriamasis vanduo iš naujai pastatytų Paberžės vandens gerinimo įrenginių, o nuotekos bus tvarkomos naujai pastatytais nuotekų valymo įrenginiais. 

                     Naujų nuotekų valymo įrenginių Paberžėje teritorija

Kviečiame Paberžės ir Anavilio gyventojus naudotis šio projekto rezultatais, prisijungiant prie naujai nutiestų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų.

Prisijungimo prie vandens tiekimo ir nuotekų tinklų sąlygos ir tvarka:
N
orintys prisijungti prie naujai nutiestų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų, gyventojai turi pateikti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti bendrovėje UAB „Nemenčinės komunalininkas“.

Prisijungimo žingsniai:

1. Prisijungimo sąlygų gavimas. Tam reikia pateikti:

  • prašymą-paraišką prisijungimo sąlygoms gauti (pašymo projektas yra tinklalapyje www.nemenkom.lt) žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijas, taip pat bendraturčių sutikimą, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise;
  • žemės sklypo plano kopiją.

2. Tipinio prisijungimo projekto parengimas, prisijungimo darbai, jų priėmimas;
3. Vandens pirkimo ir (ar) nuotekų šalinimo sutarties pasirašymas.


Užpildytą prašymą – paraišką su dokumentais galite pateikti šiais būdais:

1. UAB „Nemenčinės komunalininkas“, buveinės adresas Piliakalnio g. 50, Nemenčinė, Vilniaus r., tel. (8-5) 2372 772, 8 640 69 122;
2. el. paštu ilona@nemenkom.lt;
3. Paberžės seniūnijoje (Vilniaus g. 29, Paberžės k., Vilniaus r.).


Detalesnę informaciją Jums gali suteikti UAB „Nemenčinės komunalininkas“ direktoriaus pavaduotojas Josif Taraškevič (tel. (8-5) 2381 156 arba el. paštu:
juzef@nemenkom.lt).

Shadow up