kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Parama Vilniaus rajono smulkiajam ir vidutiniam verslui

Verslumo skatinimas ir nedarbo lygio mažinimas yra vienos iš prioritetinių Vilniaus rajono veiklos krypčių. Ypatingas dėmesys skiriamas smulkiajam ir vidutiniam verslui, kuriam paremti Savivaldybėje veikia Smulkaus ir vidutinio verslo (toliau SVV) rėmimo fondas.


Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšos naudojamos verslo rėmimo institucinei sistemai kurti, rajono gyventojų verslumui bei įmonių konkurencingumui skatinti, naujoms darbo vietoms steigti, senoms darbo vietoms išsaugoti, naujoms prekėms ir paslaugoms kurti, pažangioms technologijoms diegti, netradiciniam verslui plėsti.

Liepos 31 dieną Vilniaus rajono savivaldybėje įvyko SVV rėmimo fondo komisijos posėdis, kuriame buvo išnagrinėtos verslininkų ir ūkininkų teiktos paraiškos Savivaldybės paramai gauti, padengiant dalį išlaidų, susijusių su informacinių, reklaminių leidinių parengimu ir leidyba, internetinių svetainių kūrimu, verslo planų parengimo ar dalyvavimo parodose kaštais daliniu paskolų, skirtų plėsti gamybą, palūkanų kompensavimu.

SVV rėmimo fondo lėšų skirstymo komisija patvirtino keturių įmonių bei dviejų ūkininkų teiktas paraiškas.

Kviečiame susipažinti su Vilniaus rajone veikiančiomis ir paramą gavusiomis įmonėmis bei ūkininkais:

UAB „Aplinkos stilius“ – 2016 metų pabaigoje įkurta ambicinga smulkiojo verslo įmonė, kurios veikla koncentruojasi ties kraštovaizdžio, aplinkos tvarkymo darbais bei laisvalaikio gamtoje organizavimu. Atsižvelgus į įmonės prašymą, Savivaldybė kompensuos dalį išlaidų, skirtų reklamos leidinių bei interneto svetainės kūrimui.

MB „Alorius“ užsiima žymėjimo (spausdinimo, ženklinimo, graviravimo, markiravimo) produkcijos gamyba. Įmonė įgyvendina Darbo biržos projektą „Investicijos ir naujų darbo vietų steigimas Vilniaus rajono savivaldybėje“, kurio metu bus sukurtos 6 naujos darbo vietos Vilniaus rajono gyventojams. Savivaldybė kompensuos dalį verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos gauti finansinę paramą iš kitų fondų parengimo išlaidų.

UAB „Gėlių aveniu“ – jauna, ambicinga ir nuolatos tobulumo savo projektuose siekianti įmonė, kurianti išskirtinio dizaino interjerą iš stabilizuotų augalų. Įmonė teikia paslaugas plačiam spektrui klientų, taip pat aktyviai dalyvauja tarptautiniuose konkursuose bei projektuose. Verslo rėmimo fondo posėdyje nuspręsta kompensuoti įmonės patirtas išlaidas dalyvaujant parodoje bei dalį išlaidų, susijusių su gamybos įrenginių įsigijimu. Interneto svetainė: www.gajadecor.lt   

UAB „Ekošvara“ – skalbimo bei cheminio valymo paslaugas teikianti įmonė. Savivaldybė kompensuos dalį palūkanų paskolos, skirtos gamybos įrenginių įsigijimui. Interneto svetainė: www.eko-svara.lt

Ūkininkas Kšištof Baliul Karvio kaime (Maišiagalos sen.) sėkmingai vykdo augalininkystės žemės ūkio veiklą. Savivaldybė kompensuos dalį išlaidų, skirtų verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos gauti finansinę paramą iš kitų fondų parengimui.

Ūkininkas Zbignev Jančevskij vykdo mišrią ūkinę veiklą Antakalnių kaime (Dukštų sen.), nuolatos didina nuosavo ūkio pajėgumą bei konkurencingumą. Savivaldybė kompensuos dalį išlaidų, skirtų verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos gauti finansinę paramą iš kitų fondų parengimui.

2016 metais Vilniaus rajono savivaldybės paramą gavo 29 rajone savo veiklą vykdančios bei vystančios įmonės.

Apie smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondą daugiau informacijos galima rasti Savivaldybės tinklalapyje, skiltyje Verslininkui.

Shadow up