kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Patvirtina Vilniaus rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano rengimo darbų programa

Informuojame, kad remiantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T3-29, liepos 24 dienos Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A27(1)-1821 buvo patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano rengimo darbų programa.


Vilniaus rajono šilumos ūkio specialusis planas (toliau – Planas) yra savarankiškas Vilniaus rajono savivaldybės specialiojo planavimo dokumentas, kuriame nustatomos esamos ir planuojamos naujos šilumos vartotojų teritorijos, nurodomi galimi ir alternatyvūs šildymo būdai. Patvirtintas šilumos ūkio specialusis planas leis suformuoti ilgalaikes Vilniaus rajono savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis užtikrinant saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai. Taip pat plane bus numatytos rajono šilumos ūkio plėtros modernizavimo preliminarios investicijų apimtys, finansavimo poreikis ir finansavimo šaltiniai, aprūpinimo šiluma būdai, naudotinos kuro bei energijos rūšys.

Gavus planavimo sąlygas, nustačius planavimo tikslus ir uždavinius, parengus ir patvirtinus šilumos ūkio specialiojo plano rengimo darbų programą, prasidės Vilniaus rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano antrasis – rengimo etapas.

Vilniaus rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius.

Su patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano rengimo darbų programa galite susipažinti čia.

Shadow up