kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Konsultacijos dėl mažmeninės prekybos reglamentavimo

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija kviečia valstybines institucijas, verslą ir jį atstovaujančias asociacijas bei organizacijas, investuotojus ir kitus suinteresuotus asmenis dalyvauti viešose, Europos Komisijos paskelbtose konsultacijose dėl mažmeninės prekybos reglamentavimo.


Šiomis konsultacijomis siekiama išsiaiškinti visuomenės nuomonę dėl mažmeninės prekybos reglamentavimo, t. y. kokį poveikį mažmeninei prekybai ir jos reglamentavimo sistemai daro didėjanti elektroninės prekybos svarba ir kintantys vartotojų įpročiai bei kokios yra ES mažmeninės prekybos rinkos integracijos galimybės ir kliūtys.

Šiuo metu mažmeninės prekybos sektoriuje vyksta esminiai pokyčiai – sparčiai vystosi elektroninė prekyba, o tai lemia ne tik vartotojų apsipirkimo įpročių pokyčius (galimybė internetu apsipirkti bet kada, naudojantis toli nuo gyvenamosios vietos esančiomis interneto svetainėmis), bet ir šio sektoriaus aplinkos kaitą.

Tendencijos rodo, kad ateityje mažmeninė prekyba bus vykdoma įvairiais kanalais – tiek internetu (specializuotose internetinėse parduotuvėse arba per internetines platformas), tiek ne internetu. Kita tendencija – atsiranda platformos, kuriose mažmenininkai gali pardavinėti savo prekes internetiniuose prekybos centruose. Kai kurios iš tokių platformų ne tik teikia virtualaus prekybos centro paslaugas, bet ir pardavinėja savo produktus, taip tiesiogiai konkuruodamos su savo klientais mažmenininkais. 

Europos Komisijos paskelbtos konsultacijos sudarys galimybę sužinoti suinteresuotųjų šalių nuomonę dėl kylančių sunkumų, susijusių su mažmeninės prekybos reglamentavimu valstybėse narėse. Šių viešų konsultacijų tikslas – įgyvendinant Bendrosios rinkos strategijoje nurodytus tolesnius veiksmus sužinoti suinteresuotųjų subjektų nuomonę, kad būtų nustatyti gerosios praktikos pavyzdžiai mažmeninės prekybos sektoriuje.

Konsultacijos bus tęsiamos iki š. m. spalio 8 d. Konsultacijų klausimyną galite užpildyti internete: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_consultation_retail_regulations_2017?surveylanguage=LT ir http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-retail-regulations-multi-channel-environment_lt.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento Vidaus prekybos politikos skyriaus vyriausiąją specialistę Ievą Žaunierienę tel.: 8 706 64607, el. p. ieva.zaunieriene@ukmin.lt.

Shadow up