kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Daugiafunkciniai kultūros centrai – Vilniaus krašto kultūros ir tradicijų puoselėtojai

Gegužę sėkmingai akredituoti Nemenčinės ir Rudaminos daugiafunkciniai kultūros centrai, kuriems, atitikus nustatytus veiklos, materialinės bazės ir kitus kriterijus, akreditavimo komisija pasiūlė patvirtinti aukštesnę kategoriją. Š. m. birželio 30 d. Tarybos posėdyje pritarta abiem daugiafunkciniams kultūros centram suteikti I kategoriją.


Tai, kad šių įstaigų veiklos rodikliai „peraugo“ turėtus III kategorijos reikalavimus lėmė aktyvi, išplėtota, kūrybinga ir novatoriška veikla, teikiamų paslaugų įvairovė bei kokybė. Per pastaruosius metus pagerėjo kultūros centrų ir jų skyrių materialinė bazė, atliktos pastatų rekonstrukcijos, pastatyti nauji bendruomenių poreikiams tenkinti skirti namai, įsigyta nemažai naujos įrangos, instrumentų, sceninių rūbų, suaktyvėjo dalyvavimas investiciniuose projektuose ir partnerysčių ryšiai. Suteikta aukštesnė kategorija motyvuos dirbti dar geriau, tobulėti, plėsti ir gerinti kultūrinių paslaugų spektrą Vilniaus rajone.

Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centras (NDKC) ir Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras (RDKC) yra Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos, tenkinančios įvairių visuomenės grupių poreikį menui, profesionalaus meno pažinimui, kūrybinių sugebėjimų puoselėjimui, poilsiui bei užtikrinančios visapusišką Vilniaus krašto meninės kultūros sklaidą šalyje ir užsienyje. Tai visiems rajono gyventojams prieinami kultūros židiniai, kurie 2013 m. tapo savarankiškais, gavo teisinį savivaldybės biudžetinių įstaigų statusą ir pradėjo veiklą. 

Pagrindinis daugiafunkcinių kultūros centrų uždavinys yra organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, meninės kūrybos ir sporto būrelių veiklą, puoselėti, skleisti tradicijas ir bendradarbiauti kultūros iniciatyvose, o taip pat organizuoti edukacines, kultūrines, sporto ir rekreacines veiklas.

NDKC ir RDKC yra centrinės įstaigos su joms priskirtais skyriais (struktūriniais padaliniais), išsidėsčiusiais po visą rajoną: NDKC turi 13 skyrių, RDKC – 14. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2016 m. didžiausias kultūros centrų skaičius Vilniaus apskrityje yra registruotas Vilniaus rajone – net 29 vnt.

NDKC ir RDKC džiaugiasi gausiu meninių ansamblių skaičiumi. 2016 m. Vilniaus rajono kultūros įstaigose veikė net 76 meno mėgėjų kolektyvai. Pernai puikiais darbo rezultatais pradžiugino Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro tautinių šokių kolektyvas „Perła“, televizijos projekte „Kadagys“ garbingai atstovavęs Vilniaus rajoną ir tapęs pirmosios vietos nugalėtoju, o „Duokim garo“ varžytuvių finale lenkų liaudies dainų ir šokių ansamblis „Zgoda“, atstovavęs tautines bendrijas, pelnė antrąją vietą. Kultūros centruose veikiantys mėgėjų meno kolektyvai skatina gyventojų dalyvavimą meninėje, kultūrinėje veikloje, garsina Vilniaus rajoną šalyje ir pasaulyje bei puoselėja daugiakultūrinį Vilniaus krašto paveldą ir tradicijas. Daugelis kolektyvų yra užmezgę glaudžius bendradarbiavimo ryšius su įvairių užsienio regionų meno kolektyvais (Lenkija, Baltarusija, Čekija, Vokietija, JAV ir t. t.).

Kultūros centruose tiek vaikai, tiek suaugusieji gali dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose su moliu, užsiėmimuose gitaros bei dailės studijose. Centruose taip pat teikiamos mokamos paslaugos, tokios kaip patalpų nuoma, renginių paslaugos, edukaciniai užsiėmimai, sporto aikštynų bei treniruoklių salių paslaugos ir t. t. Teikiamų mokamų paslaugų sąrašą bei kainas galite rasti čia:

http://www.ndkc.lt/wp-content/uploads/2016/01/NDKC-teikiam%C5%B3-atlygintin%C5%B3-paslaug%C5%B3-kainos.pdf ir http://rudaminoskultura.lt/paslaugu-kainorastis/

Centrinės įstaigos ir jų skyriai vidutiniškai rengia du renginius per mėnesį, taip skatinant visuomenę įsitraukti į kultūrinę veiklą. Didžiausi ir populiariausi kasmetiniai renginiai: tradicinės Joninių, Derliaus ir Žolinių šventės, Jaunimo dienos, Tarptautinei šokių dienai paminėti skirtas renginys „Su šokiu tarp kartų“, o taip pat daug kitų dainų ir šokių festivalių bei sporto varžybų.

Per 4 veiklos metus kultūros centrai sėkmingai įgyvendino eilę tarptautinių ir vietinių projektų, kurie sulaukė didelio gyventojų ir lankytojų susidomėjimo. Vien 2016 metais buvo įgyvendinti šie stambūs sumanymai: Jaunimo mainai bei lenkų šokių seminarai, Vilniaus rajono derliaus šventė, „Iš praeities link ateities“, tęstinis etninės kultūros projektas „Vilnijos kraštas – kultūrų paribys amžių tėkmėje“ ir kt. Realizuoti projektai buvo orientuoti į liaudies kultūros populiarinimą, domėjimąsi senaisiais amatais, literatūra bei menu, tautiškumo puoselėjimą, vaikų ir jaunimo įtraukimą į aktyvią kultūrinę veiklą.

Visa Centrų ir jų skyrių informacija yra reguliariai viešinama internetinėse svetainėse (www.ndkc.lt ir www.rudaminoskultura.lt) bei socialiniuose tinkluose – kviečiame sekti naujienas ir dalyvauti renginiuose.

Shadow up