kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Į Lenkiją nuvedė kultūros pėdsakai

Lietuvą ir Lenkiją nuo seno siejo kultūriniai ryšiai: bendri istorijos pėdsakai, žymūs žmonės, tradicinės šventės, tikėjimas. Ir nors stovime ant Nepriklausomos Lietuvos trisdešimtmečio slenksčio, nesame izoliuoti nuo pasaulio, lietuviai kasdien kerta valstybės sieną ne tik dėl ekonominių, bet ir dėl kultūrinių priežasčių.


Noras geriau pažinti Lenkijos kultūrą ir parodyti savo tautinį paveldą nuvedė mus, Kalvelių „Aušros“ gimnazijos bendruomenės narius, į Seinus. Su Lenkijos Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla užmezgėme ryšius vykdydami Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dalinai iš valstybės biudžeto finansuojamą Kultūros projektą, „Lietuvos ir Lenkijos kultūros pėdsakais“. 2017 m. birželio 6 d. išaušo ta diena, kai galėjome susitikti su projekto partneriais. Nuvykę į Lenkijos Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklą mūsų gimnazijos mokinių tarybos atstovai pristatė Kalvelių kraštą ir gimnaziją, o muzikos studijos liaudies kolektyvo „Aušrelė“ atliekamos lietuvių liaudies dainos, sutartinės ir šokiai suvirpino kiekvieno projekto dalyvio širdį. Lenkijos Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos direktorius Algirdas Vaicekauskas ir mokinių tarybos atstovai pristatė savo mokyklą, aprodė jos patalpas.

Po apsilankymo „Žiburio“ mokykloje toliau tęsėsi pažintis su Seinais. Istorijos mokytojas Tadas Bogdanavičius pasidalijo žiniomis apie Seinų istoriją, akcentuodamas bendrus Lietuvos ir Lenkijos faktus, įdomiai ir vaizdžiai papasakojo apie Seinų baziliką, lietuvių poetą ir Seinų vyskupą A. Baranauską, Seinų kunigų dvasinės seminarijos pastatą.

Po ekskursijos, sočiai prisiragavę lietuviškų patiekalų Seinų restorane „Lietuviška karčiama“, tęsėme kelionę po Lenkiją. Didelį įspūdį paliko Augustavo kanalai ir giria.

Grįždami namo dalijomės kelionės įspūdžiais, buvome gerai nusiteikę ir jautėmės labiau kultūriškai subrendę.

Planuojame toliau bendradarbiauti su Lenkijos Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla bei skatinti mokinius įsitraukti į Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo projektus.

 

Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazija

Shadow up