kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Patvirtinti žemės mokesčio tarifai 2018 metams

Gegužės 26 dieną Vilniaus rajono savivaldybės taryba patvirtino 2018 metais Vilniaus rajono teritorijoje galiosiančius žemės mokesčio tarifus.


Nuo 2013 metų Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje galiojantys žemės mokesčio tarifai žemės ūkio paskirties žemei bei kitų paskirčių žemei 2018 metais nesikeis. Žemės ūkio paskirties žemei, kuriai priskiriama ir mėgėjų sodų žemė, 2018-aisiais toliau galios 0,6 proc. žemės mokestinės vertės tarifas. Kitų paskirčių žemei bus taikomas 0,3 proc. žemės mokestinės vertės tarifas.

Bendras rajono plotas siekia 212 900,06 ha, iš jų žemės ūkio naudmenos – 85 274,08 ha, kurių 2016 m. buvo deklaruota tik beveik 40 proc. Svarbu pažymėti, kad dauguma Vilniaus rajono gyventojų, nors ir neregistruoti kaip ūkininkai, užsiima žemės ūkio veikla. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis 2017 m. sausio 1 d. Vilniaus rajono savivaldybėje žemės ūkio veiklą deklaravo 5 770 ūkiai, vidutinis ūkio dydis sudarė 8,61 ha ir buvo mažesnis nei Lietuvoje (9,35 ha) ir kitose žiedinėse savivaldybėse.

Vienas iš veiksnių, kuriuos reguliuoja savivaldybė ir kuris tiesiogiai įtakoja smulkiųjų ūkių stiprinimą bei plėtrą, tai Vilniaus rajono savivaldybės numatyta lengvata visiems Vilniaus rajono gyventojams – atleidimas nuo žemės mokesčio mokėjimo už iki 5 ha žemės ūkio paskirties sklypus kaimo vietovėse ir iki 0,25 ha Nemenčinės mieste.

Įgyvendindama socialinę politiką, Vilniaus rajono savivaldybė savo biudžeto sąskaita žemės mokesčio lengvatas teikia ir neįgaliesiems (darbingumo lygis nuo 0 iki 40 proc.) bei pensinio amžiaus žemės savininkams. Jie atleidžiami nuo mokesčio mokėjimo už iki 3 ha žemės sklypus kaimo vietovėse ir iki 0,25 ha Nemenčinės mieste, išskyrus apleistus žemės plotus.

Deja, tačiau dėl žemės reformos ypatumų, užsitęsusio žemės privatizavimo proceso bei žemės ūkio raidos ypatybių ne visa žemės ūkio paskirties žemė Vilniaus rajone, kaip ir Lietuvoje yra panaudojama žemės ūkio produkcijos gamybai. Nenaudojama ir apleista žemė apauga piktžolėmis, menkaverčiais krūmais ar net medžiais. Maža to, ilgai nenaudojama žemė netenka dalies savo ūkinės vertės, todėl reikalauja papildomų investicijų buvusiai būklei atstatyti.

Didesnę dalį nenaudojamų žemės ūkio naudmenų sudaro privati žemė. Pastaraisiais metais Savivaldybei taikant įvairias prevencines priemones, tame tarpe ir padidintą žemės mokesčio tarifą, apleistų žemių savininkai vis dažniau jas grąžina į dirbamas. Nuo 2013 iki 2016 metų gyventojų nuosavybės teise bei juridinių asmenų valdomų apleistų žemių bendras plotas sumažėjo beveik 40 proc., tačiau iki šiol lieka didelis ir sudaro beveik 5 750 ha. Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama ir toliau mažinti apleistos žemės plotus, nusprendė nuo kitų metų padidinti mokesčio tarifą už apleistas žemės ūkio naudmenas iki 3 proc. (nuo 2013 m. nenaudojamų žemės ūkio naudmenų plotams buvo taikomas 2 proc. tarifas).

Primename, kad š. m. balandžio 27 d. Vilniaus rajono savivaldybės taryba taip pat patvirtino rajono teritorijoje 2018 metais galiosiančius nekilnojamojo turto mokesčio tarifus. Daugiau informacijos apie nekilnojamojo turto mokesčio tarifus 2018 metams galite rasti čia.

Shadow up