kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Aptarė situaciją socialinėje srityje

Š. m. gegužės 12 d. Šeimos ir vaiko gerovės centre Geisiškėse įvyko išvažiuojamasis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vadovybės, Socialinės rūpybos ir Vaikų teisių apsaugos skyrių posėdis, kurio metu diskutuota apie esamą socialinę situaciją ir problemas rajone, detaliai aptarta Centro veikla.


 

Susitikimo dalyviai susipažino, kaip Centre įgyvendinama vaikų socialinės globos, pagalbos šeimai ir bendruomenei politika. Pasidžiaugta, jog Savivaldybės pastangos ir darbas, kad neseniai įsteigta ir šiuolaikiška įstaiga veiktų ir teiktų paslaugas, nukreiptas į šeimos gerovę, pasiteisino – Centras gavo licenciją vaikų globai. Šeimos ir vaiko gerovės centre teikiama visuma paslaugų ir kompleksinė pagalba: vaikams, laikinai netekusiems tėvų globos, nepilnametėms motinoms, šeimos nariams, socialinės rizikos šeimoms ir socialinės rizikos vaikams, siekiant juos integruoti į visuomenę bei globėjams, rūpintojams.

Posėdžio metu akcentuota, kad svarbus yra glaudus bendradarbiavimas su švietimo įstaigomis. Esantys arčiau vaiko švietimo sistemos darbuotojai turi pirmi reaguoti į krizines situacijas šeimose, kad būtų galima laiku užtikrinti tinkamą pagalbą.

Vaiko teisių apsaugos ir gerovės užtikrinimas yra vienas svarbiausių Vilniaus rajono savivaldybės veiklos prioritetų. Susitikimo metu pabrėžta, kad Vilniaus rajono Socialinės rūpybos ir Vaikų teisių apsaugos skyrių tikslas yra išgelbėti kuo daugiau krizinėje situacijoje atsidūrusių vaikų ir šeimų bei užtikrinti gyvenimą biologinėje šeimoje. Savivaldybė labai daug dėmesio skiria vaiko teisių apsaugai ir rūpinimuisi šeimomis. Prioritetas – vaikas šeimoje arba bent jau šeimai artimoje aplinkoje.

Shadow up