kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarptautinis vaikų chorinės muzikos festivalis „Tau, mamyte“

Vaikų chorinės muzikos festivalis, tai dainų švenčių tęstinumo tradicija – tai gyvasties simbolis. Tamprus melodijos ir poetinio teksto ryšys turi neįkainojamą vertę jauno žmogaus asmenybės formavimui. Chorinė daina vienija mūsų mintis ir siekius. Festivalyje harmoningai dera liaudies dainos, klasikiniai ir šių dienų kūriniai.


Vilniaus rajono Rudaminos meno mokykla jau penktą kartą organizavo vaikų chorinės muzikos festivalį „Tau, mamyte“.

I-asis festivalis „Tau, mamyte“ įvyko 2006 m. Jame dalyvavo Rudaminos meno bei vidurinių mokyklų  ir Nemenčinės muzikos mokyklos chorai. II-asis Chorinės muzikos festivalis išaugo į respublikinį. III-asis ir IV-asis festivaliai taip pat buvo respublikiniai. Juose dalyvavo moksleiviai iš Kaišiadorių, Eišiškių, Pabradės, Šalčininkų, Nemenčinės, Jašiūnų, Pagirių, Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklų.                

Šįmet festivalis įvyko gegužės 6 d. – Motinos dienos išvakarėse Rudaminos „Ryto“ gimnazijos salėje. Festivalyje dalyvavo jaunučių chorai iš Šalčininkų, Pagirių, Nemenčinės, Pabradės, Rudaminos meno ir muzikos mokyklų, „Ryto“ gimnazijos, mergaičių vokalinis ansamblis „Isločanka“ ir berniukų ansamblis iš Baltarusijos Rakovo meno mokyklos, jaunių chorai iš Eišiškių, Šalčininkų ir Rudaminos meno mokyklų bei mišrus choras „Vaidelote“ iš Rygos muzikinės mokyklos internato.

Pirmą kartą vaikų chorinės muzikos festivalis išaugo į tarptautinį. Festivalyje skambėjo įvairiomis kalbomis atliekamos dainos ir giesmės. Pagrindinė koncerto programos dalis buvo dainos, skirtos pačiam brangiausiam žmogui pasaulyje – Mamai. Linksmos, nuotaikingos baltarusiškos, romantiškos latviškos, dainingos ir jaunatviškos lietuviškos dainos bei finalinė, nepamirštamoji V. Paketūro daina „Tau, mano mamyte“, buvo atliekama lietuvių ir lenkų kalba. Paskutinioji šiame festivalyje nuskambėjusi daina buvo D. Zvonkaus ir J. Liesio daina „Mes čia“, apvainikavusi visų festivalio dalyvių draugystę, nerūpestingą vaikystę, jaunystę ir džiaugsmą.

 

Choro mokytoja metodininkė
Genovaitė Kumpienė

Shadow up