kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Katalikų tikybos konkursas, skirtas Garbingajam arkivyskupui Teofiliui Matulioniui

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijoje balandžio 27 d. vyko katalikų tikybos konkursas „Tiesa padarys jus laisvus“, skirtas Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai. Konkurso dalyviai atliko dvi užduotis raštu ir vieną kūrybinį darbą, kurį vėliau pristatė vertinimo komisijai.


Konkurso nugalėtojai:

I vietą užėmė Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos moksleiviai;

II vietą – Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija;

III vieta atiteko Vilniaus r. Egliškių šv. Jono Bosko gimnazijos mokiniams.

Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis. Laureatai gegužės mėnesio pabaigoje keliaus į piligriminę-pažintinę kelionę į Kaišiadoris ir Birštoną Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio keliu.

Po konkurso gimnazijos Aktų salėje vyko koncertas, skirtas Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio atminimui. Koncerto metu mokiniai pristatė T. Matulionio gyvenimo biografiją, šlovino Dievą giesmėmis ir šokiais. Koncerte dalyvavo garbingi svečiai: Vilniaus r. savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Janina Klimaševska, Vilniaus arkivyskupijos katechetinio centro specialistė Jelena Liubčenko, Nemenčinės šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Arūnas Kesilis. Konkurso organizatorius Nemenčinės Gedimino gimnazijos tikybos vyresnysis mokytojas Andžej Lukaševič.

Vilniaus rajono merės Marijos Rekst iniciatyva šis konkursas, tai vienas iš Vilniaus renginių, skirtų arkivyskupui Teofiliui Matulioniui bei Vilniaus rajono savivaldybės rajono garbės piliečiui kunigui prelatui Juzefui Obrembskiui atminti.

Garbingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis – tai istorinė Lietuvos Bažnyčios asmenybė, taurus ganytojas, kankinys, tikėjimo atkaklus gynėjas, tremtinys. Tegul Jo gyvenimo dorybės ir kankinystė suteikia stiprybės kiekvienam iš mūsų. Dėkokime Dievui už Jo dovaną mūsų tautai, mūsų Bažnyčiai, kiekvienam iš mūsų.

Birželio 25 d. Vilniuje, Katedros aikštėje 14 val. šv. Mišių metu garbingasis Teofilius Matulionis bus skelbiamas palaimintuoju. Beatifikacijos iškilmės Lietuvoje vyks pirmą kartą. Daugiau informacijos: www.teofilius.lt.


Andžej Lukaševič
Nemenčinės Gedimino gimnazijos
tikybos vyresnysis mokytojas

Shadow up