kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kurti darnų ir konkurencingą verslą padeda Vilniaus rajono savivaldybė

Kartu su verslumo lygio augimu Vilniaus rajone vis labiau aktuali tampa ir Vilniaus rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo parama, kuria susidomi vis daugiau rajone savo veiklą vykdančių verslininkų.


Balandžio 10 dieną Vilniaus rajono savivaldybėje vyko Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo posėdis, kuriame buvo išnagrinėtos verslininkų ir ūkininkų teiktos paraiškos Savivaldybės paramai gauti, padengiant dalį išlaidų susijusių su informacinių, reklaminių leidinių parengimu ir leidyba, reklamos priemonių bei internetinių svetainių kūrimu, seminarų, kvalifikacijos kėlimo kursais bei gamybos kaštais.

Posėdžiavusi Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų skirstymo komisija patvirtino penkių įmonių bei dviejų ūkininkų teiktas paraiškas.

Kviečiame susipažinti su Vilniaus rajone veikiančiomis ir paramą gavusiomis įmonėmis bei ūkininkais:

UAB „Vildika“– nuo 1996 metų nuosekliai plėtoja savo verslą, gamina biuro baldus. Įmonė nuolat investuoja į pažangias ir modernias technologijas, kurias įdiegia savo gamykloje, veikiančioje netoli Vilniaus, Bezdonyse. Savivaldybė kompensuos dalį informacinių leidinių, reklamos bei internetinės svetainės kūrimo išlaidų.

Interneto svetainė: http://www.vildika.lt/ltUAB „Skonio paslaptis“ – 1994 m. įkurta įmonė užsiima užšaldytų pusgaminių gamyba. Įmonės gaminama produkcija: užšaldyti koldūnai, virtinukai, cepelinai, žemaičių blynai, bulvių kukulaičiai, varškėčiai, lietiniai blynai ir kiti gaminiai populiarūs ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Įmonei suteiktas ES sertifikatas leidžiantis gaminius eksportuoti į ES šalis. Savivaldybė kompensuos dalį informacinių leidinių, reklamos bei gamybos įrenginių įsigijimo išlaidų.

Interneto svetainė: http://www.skoniopaslaptis.lt/


UAB „ALTAS komercinis transportas“– tai tarptautinis mažųjų autobusų gamintojas bei greitosios medicininės pagalbos automobilių tiekėjas. Bendrovės atstovybės veikia 17-oje valstybių, o „ALTAS komercinis transportas“ pagaminti autobusai eksploatuojami Vakarų, Vidurio ir Rytų Europoje bei Skandinavijoje. 2014-aisiais „ALTAS komercinio transporto“ pagamintas žemagrindis miesto autobusas „Mercedes-Benz Sprinter“ buvo pripažintas Lietuvos „Metų gaminiu“. Savivaldybė kompensuos dalį informacinių leidinių, reklamos bei parodos rengimo išlaidų.

Interneto svetainė: http://www.altas-auto.lt/lt


UAB „Gamybos valdymas“– gamybos monitoringo sistemos, gamybos ir tiekimo konsultacijos pagal LEAN ir TOC metodikas. Savivaldybė kompensuos dalį internetinės svetainės kūrimo bei parodos/konferencijos rengimo išlaidų.

Interneto svetainė: http://proplanning.eu/lt/paslauga/

 


UAB „Mantra“– įmonė užsiima miškininkyste, biokuro gamyba, miško kirtimo, valymo ir išvežimo darbais. Savivaldybė kompensuos dalį gamybos įrenginių įsigijimo išlaidų.


Ūkininkas Ježi Gvozdovič valdo didelį daržovių ūkį Kenos kaime (Kalvelių sen., Vilniaus r.). Savivaldybė kompensuos dalį išlaidų, skirtų verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos gauti finansinę paramą iš kitų fondų parengimui.

Su Gvozdovič ūkiu galite susipažinti Facebook paskyroje.Ūkininkė Simona Plaipaitė verčiasi bičių ūkiu (Rukainių sen., Vilniaus r.). Savivaldybė kompensuos dalį mokymų bei internetinės svetainės kūrimo išlaidų.

Interneto svetainė: www.apiplanet.lt


Fondo lėšos naudojamos verslo rėmimo institucinei sistemai kurti, rajono gyventojų verslumui bei įmonių konkurencingumui skatinti, naujoms darbo vietoms steigti, senoms darbo vietoms išsaugoti, naujoms prekėms ir paslaugoms kurti, pažangioms technologijoms diegti, netradiciniam verslui plėsti. 2016 metais Vilniaus rajono savivaldybės paramą gavo 29 rajone savo veiklą vykdančios bei vystančios gamybinės įmonės.

Vilniaus rajono savivaldybė prisideda prie ekonomines veiklos didinimo rajone bei padeda plėsti jau turimą verslą, tokiu būdu mažinant nedarbą. Vienas iš prioriteto skiriant Fondo paramą smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams yra sąlyga, jog įmonėse turėtų dirbti neįgalūs asmenys ir (ar) ne mažiau kaip 50 procentų įdarbintų darbuotojų yra Vilniaus rajono gyventojai.

Vilniaus teritorinė darbo birža patvirtino 16-ą vietinių užimtumo iniciatyvų projektų, kurie bus įgyvendinami 2017 metais. Iš 16 vietinių užimtumo iniciatyvų projektų net 11-ą jų bus finansuoti ir įgyvendinti Vilniaus rajone, o tai reiškia, jog Vilniaus rajone atsiras net 62 naujos darbo vietos. Naujų darbo vietų steigimui Vilniaus rajone bus panaudota 862 744 eurų valstybės paramos lėšų.

Apie smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondą daugiau informacijos galima rasti Savivaldybės tinklalapyje, skiltyje Verslininkui.

Shadow up