kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pasitarimas su žemės ūkio specialistais

Darbinio pasitarimo, vykusio balandžio 5 dieną, metu Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus bei seniūnijų atstovai diskutavo šiuo metu aktualiausiomis temomis: pasėlių ir gyvūnų deklaravimo, medžių priežiūros, apleistų sklypų sutvarkymo bei prevencijos prieš žvėrių padarytą žalą gyventojams klausimais.


Žemės ūkio skyriaus specialistė Helena Varnienė priminė susirinkusiems, kad svarbu skirti nemažą dėmesį ūkinių gyvūnų laikytojams, kurie privalo laikytis galiojančių reikalavimų: deklaruoti kiaules, paukščius, kailinius žvėrelius, bites ir kitus gyvūnus. Specialistė taip pat papasakojo apie esamą afrikinio kiaulių maro situaciją rajone. Iš esmės situacija gerėja, didelės grėsmės šiuo metu nėra. Ji akcentavo, kad kiaulės turi būti parduodamos paženklintos, pardavėjas turi pateikti išrašytą veterinarijos pažymėjimą ir kiekvienam pirkėjui išduoti gyvūnų gabenimo važtaraštį.

Pastaruoju metu šalyje vis dažniau minima apleistų žemių problema, o Vilniaus rajonas – ne išimtis. Žemės sklypų savininkai privalo tvarkyti savo valdomus sklypus ir prižiūrėti juos taip, kad nepakenktų nei aplinkiniams, nei gamtai. Pasitarimo metu aptarta želdynų ir medžių priežiūra Vilniaus rajone, kadangi gyventojams dažnai kyla klausimų dėl medžių ir kitų želdinių kirtimo, nepažeidžiant galiojančių teisės aktų. Ne miško žemėje augančių saugotinų želdinių ir želdynų apsaugos ir tvarkymo reikalavimus reglamentuoja Vilniaus rajono želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros taisyklės. Ar sklypas nėra priskirtas prie apleistos žemės, sklypų savininkai gali pasitikrinti VĮ Registrų centro interneto svetainėje (www.regia.lt).

Kita aktualia susirinkusiems tema buvo medžiojamųjų gyvūnų daroma žala žemės ūkiui bei prevencinių priemonių įgyvendinimas. Gyventojai turi teisę į laukinės faunos padarytos žalos atlyginimą – kompensacija už patirtus nuostolius teikiama už naminius gyvulius bei žemės ūkio pasėlius. Patyrus medžiojamųjų gyvūnų žalą gyventojai nedelsdami privalo pranešti apie tai seniūnijai pagal gyvenamąją vietą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo pateikdami rašytinį prašymą dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo. Žala apmokama iš Savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo programos. Per 2016 m. rajono teritorijoje užfiksuota daugiau vilkais papjautų avių (iš viso 13) ir kitų naminių gyvūnų. Šiais metais užfiksuotas vienas vilkų antpuolis Medininkuose. Pasitarime taip pat diskutuota apie galimas prevencines priemones, tokias kaip repelentai žvėrims baidyti, elektriniai piemenys, tvorų tvėrimas ir kt. 

Shadow up