kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Mickūnų miestelyje atidarytas bendruomenės centras

Š.m. spalio 2 d. Vilniaus rajono Mickūnų miestelyje buvo atidarytas naujai rekonstruotas bendruomenės centras. Daugiau kaip 670 000 Lt kainavusiu projektu buvo siekiama kurti patrauklią Mickūnų kaimo gyvenimo aplinką, sudaryti kaimo bendruomenei tinkamas sąlygas įvairiai veiklai vykdyti.


Mickūnuose ir miestelio apylinkėse gyvena aktyvi bendruomenė, veikia folkloro kolektyvai „Truskaweczka” ir „Skajsterowianka”. Folkloro ansamblis „Truskaweczka” veikia jau 20 metų. 80 asmenų kolektyvą sudaro 8 - 22 metų jaunimas, ansamblyje veikia vokalinė, jaunesnioji, pagrindinė ir studentų meninės grupės. Ansamblis nuolat koncertuoja Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Austrijoje. 

 

Folkloro kolektyvas „Skajsterowianka”, jungiantis Skaisterų vyresnius bendruomenės narius, aktyviai dalyvauja įvairiuose Mickūnų ir aplinkinių bendruomenių renginiuose ir šventėse.

 

Aktyviai veikia ir Mickūnų bendruomenė, kuri į savo veiklą siekia įtraukti vis daugiau Mickūnų ir apylinkių bendruomenės narių. Bendruomenė kasmet organizuoja įvairias tradicines šventes ir minėjimus - Jonines, Žolines, močiutės ir senelio, mamos ir šeimos dienų minėjimą, naujametines šventes. Kartu su parapijos atstovais yra organizuojamos ir švenčiamos religinės šventės, tačiau iki šiol bendruomenė ir folkloro kolektyvai neturėjo susibūrimo vietos. Bendruomenės nariai anksčiau rinkosi mokykloje, tačiau jos patalpos buvo sunkiai prieinamos dėl jose kasdien vykusio mokymo proceso.

 

Bendruomenės nariai ne kartą kreipdavosi į seniūniją su prašymu skirti patalpas, kuriose vietos bendruomenė galėtų susiburti, vykdyti ir plėtoti bendruomeninę veiklą, o vietos meniniai kolektyvai galėtų rengti repeticijas ir organizuoti koncertus. Mickūnų bendruomenė pati rado galimą bendruomenės centro pastatą ir, siekdama ištirti vietos gyventojų poreikius, atliko bendruomenės narių apklausą. Apklausos rezultatai parodė, kad bendruomenės centro nebuvimas yra viena pagrindinių Mickūnų problemų. Ši problema buvo svarstoma visuotiniame narių susirinkime, kuomet nuspręsta kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją su prašymu rekonstruoti seną Mickūnų mokyklos pastatą siekiant jame įrengti Mickūnų bendruomenės centrą.

 

Tikimasi, kad projekto lėšomis įrengtas centras pagerins formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę ir socializacijos aplinką, taip pat  prisidės prie depopuliacijos ir nusikalstamumo mažinimo ir Mickūnų vietovės gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimo.

 

Rekonstrukcijos metu atlikta nauja pastato išorės ir vidaus apdaila, apšiltintos išorinės sienos ir stogas, pakeisti langai ir durys, atnaujinta scena, virš įėjimo durų įrengti nauji stogeliai, nauji lauko laiptai ir pandusai, įrengtos vandentiekio ir nuotekų sistemos.

 

Pastate įrengtas meninės veiklos kabinetas, kompiuterinė klasė, 50 vietų renginių salė, rūbinė, sanitariniai mazgai, pagalbinės patalpos. Pastatas ir įėjimas yra pritaikyti žmonėms su negalia. Įgyvendinant projekto veiklas, taip pat bus įsigyti bendruomenės centro veiklai skirti baldai.

 

Pastato rekonstrukcijos darbus vykdė UAB „Alrasta“.

 

Vietos projektas „Vilniaus r. Mickūnų sen., Mickūnų mstl. mokyklos pastato rekonstrukcija, siekiant pritaikyti jį bendruomenės centrui“ įgyvendinamas pagal Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos prioritetą „Patrauklios gyventi kaimo aplinkos kūrimas“. Paramos lėšos sudaro 500 000 Lt, Žemės ūkio ministerija projektui skyrė per 100 000 Lt, Vilniaus rajono savivaldybė - daugiau kaip 67 000 Lt.

 

Atnaujintą centrą pašventino Mickūnų klebonas Raimundas Macidulskas. Centro atidarymo ceremonijoje dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst, mero pavaduotojas Česlav Olševski, administracijos direktoriaus pavaduotojas Vladislav Kondratovič, tarybos narys Viktor Kirkevič, mero patarėja Elžbieta Jablonska, Mickūnų seniūnė Renata Mickevič, Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėjas Edmund Šot, Vilniaus rajono Vietos veiklos grupės pirmininkė Violeta Jankauskienė, Mickūnų bendruomenės pirmininkas Edvard Tomaševič, Mickūnuose esančių ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų vadovai.

Shadow up