kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinių priemonių mugė „Pagalba vaikui. Gerosios patirties sklaida“

Pirmąją pavasario dieną Vilniaus r. logopedai ir specialieji pedagogai susitiko Nemenčinės vaikų darželyje, kur įvyko Vilniaus rajono švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinių priemonių mugė „PAGALBA VAIKUI. GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA“. Mugės organizatoriai: Vilniaus rajono švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis bei Nemenčinės vaikų darželis.


Mugės atidarymo proga Nemenčinės vaikų darželio direktorė Ivona Voinič tarė sveikinimo žodį, linkėdama švietimo pagalbos specialistams produktyvaus darbo. Metodinių priemonių mugė prasidėjo praktine veikla, kurios metu visi susirinkę buvo supažindinti su logopedžių metodininkių, metodinio būrelio narių Česlavos Urbanovič ir Vaivos Ašmonaitienės darbo metodika, skirta vaikų kalbos lavinimui, panaudojant siužetinius paveikslėlius pagal pasakas „Ropė“ ir „Trys paršiukai“. Svetingo priėmimo metu svečiai turėjo galimybę išvysti Nemenčinės vaikų darželio 5 gr. ugdytinių ir auklėtojos Danutos Janickienės vaidinimą pagal pasaką „Miško trobelė“.

Po smagaus vaidinimo stebėjimo tęsėsi pasidalijimas gerąja patirtimi. Dalyviai klausėsi specialiosios pedagogės metodininkės, Vilniaus r. švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pirmininkės Anos Pavilovič-Jančis pranešimo „Atraskime mokymo(si) džiaugsmą“, vyresniosios logopedės, metodinio būrelio pirmininkės pavaduotojos Beatos Juknevičiūtės pranešimo „Ugdome rišliąją kalbą“, vyresniosios logopedės, metodinio būrelio narės Olgos Černiavskajos pranešimo „Artikuliacinio aparato lavinimas“. Buvo pristatytos įvairios ugdomosios priemonės, kurias suvežė ir eksponavo mugėje Vilniaus r. logopedai ir specialieji pedagogai (Česlava Urbanovič, Danuta Banevič, Julija Skripskienė, Beata Juknevičiūtė, Gražina Dadel, Liucija Podvorska, Jurgita Riaubytė, Olga Černiavskaja, Ilona Kutrevičienė, Agata Grebneva, Diana Bimbienė). Su visomis priemonėmis buvo galima susipažinti praktiškai, jas išbandyti, sužinoti iš priemonių autorių apie jų taikymo ir panaudojimo galimybes.

Mugės metu galima buvo susipažinti su leidyklos „Raidynėlis“ išleistomis priemonėmis.

Mugės pabaigoje visi dalyviai pripažino, kad norėtų, jog tokie susitikimai, kurių metu galima pasidalyti gerąją patirtimi, taptų tradicija ir kiekvienais metais būtų galimybė susitikti, pasidalyti nudirbtais darbais vardan vaikų gerovės ir pasidžiaugti specialistų taikomomis darbo naujovėmis.

Dėkojame Nemenčinės darželiui už svetingumą bei glaudų bendradarbiavimą su Vilniaus r. švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodiniu būreliu. Kolegėms-logopedėms: Česlavai Urbanovič ir Vaivai Ašmonaitienei už puikią organizaciją bei iniciatyvą.

Daugiau apie Vilniaus r. švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinį būrelį ir jo veiklą galite sužinoti internetinėje svetainėje www.laimingasvaikas.jimdo.com

Logopedė Agata Grebneva

Shadow up