kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Skelbiame atnaujintą Vilniaus rajono vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių sąrašą

Vilniaus rajono savivaldybė planuojant 2017 metų kelių infrastruktūros gerinimo ir plėtros darbus Savivaldybės Tarybos posėdžio metu patvirtino naują vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių sąrašą.


Atnaujintas ir visiems viešai prieinamas sąrašas, kaip tikimasi, leis išvengti nesusipratimų bei įneš daugiau aiškumo dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros atsakomybės.

Vilniaus rajono savivaldybės apskaitoje 2016 metais buvo 2 442 km vietinės reikšmės kelių. Augant Vilniaus rajono priemiestinėms gyvenvietėms bei eismo intensyvumui, seniūnijų prižiurimų kelių bei gatvių ilgis padidėjo ir šiuo metu Vilniaus rajono savivaldybės apskaitoje yra virš 2 500 km. Asfaltbetonio danga sudaro tik apie 17 proc. Vilniaus rajone, kaip nedaugelyje šalies savivaldybių gyventojų skaičius nuolatos auga. Sparčiai augant Vilniaus rajono priemiestinėms gyvenvietėms, didėja eismo intensyvumas – reikia papildomos infrastruktūros, o ir esamą reikia atnaujinti. Deja, gaunamas lėšų kiekis nėra pakankamas užtikrinti visų rajono kelių ir gatvių tinkamą priežiūrą.

2016 metais Vilniaus rajono savivaldybėje buvo pasiekta maksimali investicija į rajono vietinės reikšmės kelių tiesimą, taisymą ir priežiūrą. Pagal Kelių priežiūros ir plėtros programą (KPPP) rajono kelių priežiūrai buvo skirta 2 809 tūkst. eurų skaičiuojamųjų lėšų, 1 138 tūkst. eurų – tikslinių ir rezervo lėšų. Savivaldybė iš savo biudžeto kelių remontui skyrė virš 3 000 tūkst. eurų.

2016 metais panaudojant KPPP lėšas sutvarkyta apie 28,7 km gatvių, iš jų – paklota apie 13 km naujo asfalto, atnaujinta apie 3 km esamos asfaltbetonio dangos.

Praėjusiais metais Vilniaus rajono savivaldybė sulaukė neįprastai daug iniciatyvų dėl kelių ir gatvių asfaltavimo ir žvyro dangos remonto darbų bendro finansavimo. Nuo 2012 metų galiojantis Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas Susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims tvarkos aprašas suteikia galimybę rajono gyventojams ar įmonėms kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją dėl kelių/gatvių asfaltavimo ar žvyro dangos remonto darbų bendro finansavimo. Ši galimybė yra aktuali tiek Vilniaus rajono įmonėms, tiek gyventojų bendruomenėms, kadangi net iki 50 proc. darbų vertės gali padengti Savivaldybė. 2016 metais pasinaudojant bendro finansavimo galimybe buvo įgyvendinti 5 kelių ir gatvių atnaujinimo projektai, kuriems Savivaldybė skyrė virš 260,8 tūkst. eurų.

Norime priminti, kad vietinių Vilniaus rajono kelių technine būkle rūpinasi Vilniaus rajono savivaldybė, tuo tarpu valstybinius kelius tvarko ir prižiūri Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

Informuojame, kad dėl vietinės reikšmės kelių bei gatvių tvarkymo ir priežiūros galima kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyrių arba vietos seniūniją.

Shadow up