kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarka. Kviečiame susipažinti!

Vilniaus rajono savivaldybė siekdama užtikrinti tinkamą vietos bendruomenių atstovavimą seniūnijoje vasario mėnesio Tarybos posėdžio metu patvirtino naują Seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašą.


„Įsigaliojus naujam tvarkos aprašui, seniūnaičių rinkimų organizavimas bus aiškesnis ir labiau suprantamas rajono gyventojams“, – įsitikinusi Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyr. specialistė Rita Daugevičienė.

Naujame tvarkos apraše numatyta, jog kandidatą į seniūnaičio pareigas gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai bei bendruomeninės organizacijos. Taip pat savo kandidatūrą galima išsikelti ir pačiam. Kandidatas į seniūnaičius turi atitikti pilnametystės bei gyvenamosios vietos deklaravimo kriterijus, t. y. kandidatas turi būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

Gerai gyventojams pažįstamą gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovą, kuris pasiryžęs rūpintis bendruomenės interesais, dirbti visuomeniniais pagrindais bei atstovauti bendruomenei seniūnijoje trijų metų laikotarpiui renka tik seniūnaitijų gyventojai.

Naujoje tvarkoje atsirado keletas svarbių naujovių. Svarbu žinoti, jog  seniūnaičio rinkimų datą, suderinęs su savivaldybės administracijos direktoriumi, likus ne vėliau kaip 15 dienų iki rinkimų dienos skelbia seniūnas. Seniūnaičių rinkimų grafikai bus skelbiami ir Savivaldybės tinklalapyje www.vrsa.lt skiltyje „Seniūnaitijos“.

Seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkoje numatyti aiškūs ir gyventojų prašymus atitinkantys rinkimų organizavimo ir vykdymo kriterijai. Seniūnaitijose, kuriose gyvena ne daugiau kaip 500 gyventojų seniūnaičiai gali būti renkami seniūno organizuotame gyventojų susirinkime, kuris turi įvykti gyventojams patogiu laiku. Tuo tarpu, jei seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų turi būti organizuojami rinkimai, kur rinkimų dieną nurodytu adresu nuo 14 iki 19 val. gyventojai galės užpildyti apklausos anketas.

Seniūnaičių rinkimai bus laikomi įvykusiais, jeigu rinkimuose dalyvaus ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį.

Kita svarbi naujovė – jei ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį, išreikš nepasitikėjimą naujai išrinktu vietos bendruomenės atstovu, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu jis galės būti atšauktas iš pareigų.

Naujame tvarkos apraše yra numatyti ir kandidatų į seniūnaičius teikimo apribojimai. Seniūnaičiu negali būti išrinktas asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, taip pat jei šis asmuo yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys arba teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje. Svarbu ir tai, jog seniūnaičiu negali būti renkamas savivaldybės tarybos narys, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas.

Gyventojų iš savo tarpo išrinkti seniūnaičiai paprastai pažįsta visus arba bent daugumą savo seniūnaitijos gyventojų, rūpinasi jais, padeda spręsti kilusias problemas, atstovauja jų interesus. Seniūnaitis turėtų būti tuo gyventojų atstovu, kuris mato problemas, išmano jų sprendimą, organizuoja gyventojus telktis problemų sprendimui ir yra tarpininkas tarp gyventojų ir vietos valdžios.

Daugiau informacijos apie Vilniaus rajono seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarką galite rasti čia.

Shadow up