kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Nuo 2017 metų – naujos mokesčių lengvatų teikimo taisyklės Vilniaus rajono gyventojams ir įmonėms

Vasario 24-ą dieną Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtinus 2017 metų Savivaldybės biudžetą patvirtintos liko ir naujos mokesčių lengvatų teikimo taisyklės, numatančios ir apibrėžiančios tiek juridinių (smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų), tiek fizinių asmenų sąlygas ir reikalavimus lengvatoms gauti Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto sąskaita.


Savivaldybė galės suteikti žemės, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo turto bei paveldimo turto mokesčių lengvatas fiziniams asmenims. Prašymai dėl mokesčių lengvatų suteikimo fiziniams asmenims bus svarstomi tuo atveju, jeigu šie asmenys ne trumpiau negu dvejus metus yra deklaravę gyvenamąją vietą Vilniaus rajono savivaldybėje, taip pat jei šių asmenų vienerių metų mokesčio suma yra didesnė negu 50 eurų, fizinio asmens šeimai nuosavybės teise priklauso ne daugiau negu vienas gyvenamasis būstas ir ne daugiau negu 10 ha žemės Vilniaus rajono savivaldybėje ir jeigu asmuo atitinka vieną iš taisyklėse nurodytų sąlygų (žr. taisyklių 5 punktą).

Vadovaujantis naujai patvirtintomis taisyklėmis galimybę pasirinktinai sumažinti žemės arba valstybinės žemės nuomos ar nekilnojamojo turto mokestį turi ir smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai. Norėdami pateikti prašymą dėl mokesčio lengvatos suteikimo juridiniai asmenys turi atitikti sąlygą – per vienerius kalendorinius metus sukurti naujas darbo vietas bei jose įdarbinti Vilniaus rajono gyventojus, nustatyta tvarka registruotus darbo biržoje. Būtina sąlyga yra ne tik sukurti naujas darbo vietas bet ir jas ne mažiau kaip vienerius metus išlaikyti. Mokesčio lengvatos suma priklausys nuo naujų darbo vietų įsteigimo skaičiaus.  Labai mažoms įmonėms, įsteigusioms 2 naujas darbo vietas kompensacija gali siekti 50 proc., 3 ir daugiau vietas – 100 proc. Tuo tarpu vidutinėms įmonėms, įsteigusioms daugiau kaip 10 naujų darbo vietų – 30 proc., daugiau kaip 20 naujų darbo vietų– 50 proc., daugiau kaip 30 naujų darbo vietų – 70 proc. ir daugiau kaip 50 naujų darbo vietų – 100 proc. (žr. taisyklių 6 punktą).

Prašymai dėl mokesčio lengvatos suteikimo nebus svarstomi, jeigu verslo subjektas yra bankrutuojantis ar likviduojamas, arba turi mokestinių įsiskolinimų Valstybės, Savivaldybių ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetams bei turi apleistų žemės ūkio naudmenų nustatytų nuotolinio kartografavimo būdu, arba jų pastatai įtraukti į Savivaldybės patvirtintą Nenaudojamų, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą.

Sąlyga dėl apleistų žemės ūkio naudmenų nustatytų nuotolinio kartografavimo būdu, arba pastatų įtrauktų į Savivaldybės patvirtintą Nenaudojamų, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą galios ir fiziniams asmenims.

Prašymus suteikti mokesčių lengvatas kviečiame teikti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai. Išnagrinėjus prašymus, tarybos sprendimo projektai dėl lengvatų suteikimo bus teikiamos Tarybai svarstyti.

Verslininkams,  2015 metais įsteigusiems 2, o 2016 metais – 4 darbo vietas, atitinkamų metų sprendimais Vilniaus rajono savivaldybės taryba suteikė Jų pasirinktas, t. y. valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatas.

Gyventojų gerovės didinimas, socialinės ekonominės veiklos vystymas bei verslo plėtra ir toliau išlieka Vilniaus rajono savivaldybės prioritetu. 

Daugiau informacijos apie mokesčių lengvatų teikimo sąlygas ir reikalavimus galite rasti naujai patvirtintose mokesčių lengvatų teikimo taisyklėse.

Shadow up