kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Savivaldybėje diskutuota apie socialinę globą

Aktualia institucinės globos pertvarkos – perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams tema diskutuota š. m. vasario 8 d. Savivaldybėje vykusiame tarpžinybiniame pasitarime. Pagrindiniu aspektu buvo tėvų globos netekusių vaikų globos nustatymas ir apgyvendinimas.


Pasitarime dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Danuta Narbut ir Albert Narvoiš, Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai, seniūnai bei seniūnijų socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis, kuriems VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“ ir VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinio centras“ atstovai papasakojo apie vykdomas priemones, skatinant likimo nuskriaustų vaikų globą šeimai artimoje aplinkoje – socialinių globėjų šeimas.

Profesionalios vaikų globos šeimoje paslaugą pristatė „SOS vaikų kaimų“ organizacijos vaikų globos koordinatorė Laura Purinė ir globėjų tinklo koordinatorius Dainius Miežys. Paslaugos tikslas – suteikti saugų šeimos gyvenimą vaikams, kurie negali gyventi su savo tėvais, užkirsti kelią vaikų apgyvendinimui didelėse socialinės globos įstaigose, o taip pat suteikti individualias socialines paslaugas bet kuriuo paros metu be tėvų globos likusiam vaikui, siekiant jį grąžinti į biologinę šeimą, įvaikinti arba nustatyti nuolatinę globą šeimoje. Globos profesionalių globėjų šeimoje sistema apima globėjų paiešką, atranką, mokymus ir kompleksinę pagalbą.

Jurgita Pukienė, Nemenčinėje veikiančio Vaikų ir paauglių socialinio centro direktorė, taip pat papasakojo apie alternatyvas vaikų globai institucijose, populiarinant šeimyninės globos idėją. Direktorė supažindino susirinkusiuosius su teikiamomis socialinių globėjų paslaugomis, jų nauda ir pagrindiniais procesais. Artimiausiu metu Centras ruošiasi rengti profesionalius Vilniaus rajono socialinius globėjus.

Susitikimo metu institucijų atstovai ne kartą pabrėžė, kad vaikui svarbu augti šeimos aplinkoje. Socialiniai globėjai – asmenys, į savo šeimą pasiruošę priimti vieną ar keletą vaikų, netekusių tėvų globos, patiriančius socialinę riziką, taip pat turinčius negalią ar vystymosi sutrikimų. Socialiniai globėjai įdarbinami, jiems skaičiuojamas darbo stažas. Tapti globėju ir įgyti žinių padeda įtėviams ir globėjams skirti specializuoti mokymai.


Iššūkiai kelyje link vaiko gerovės

Vaiko ir šeimos gerovės užtikrinimas, jų teisių, interesų apsauga ir gynimas – tai viena iš prioritetinių Vilniaus rajono savivaldybės veiklos krypčių. Institucinės globos sistemos pertvarka, numatyta iki 2020 metų, tai jautrus ir ilgalaikis procesas, susijęs su pažeidžiamiausia žmonių grupe, kuriems iš tiesų labai reikia mūsų meilės, bendravimo ir atsidavimo. Savivaldybė turi aiškią viziją socialinės globos srityje. Visi vaikai turi teisę į laimingą vaikystę ir pilnavertį gyvenimą šeimoje arba šeimai artimoje aplinkoje, tačiau neretai dėl rizikingų gyvenimo sąlygų, margą vaikystę nudažo tamsios spalvos. Vilniaus rajono savivaldybė, vykdydama savo funkcijas, siekia užtikrinti reikiamą efektyvią pagalbą vaikams, šeimoms ir neįgaliesiems bendruomenėje, kad kiekvienas galėtų gauti paslaugas ir pagalbą pagal poreikius.

„Dedame visas pastangas, kad kuo daugiau vaikų augtų mylinčioje šeimoje ir saugioje aplinkoje. Dirbame su vaikų biologinėmis šeimomis, kad vaikai nebūtų imami iš tėvų arba turėtų kur grįžti. Prioritetą teikiame vaiko grąžinimui į šeimą. Vaiko teisė yra gyventi šeimoje, o šeima yra santykiai“, – apie mažųjų poreikį turėti juos mylinčius žmones kalbėjo administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut.

Vilniaus rajonas nuosekliai ir apgalvotai įgyvendina vaiko gerovės valstybės politikos koncepcijos nuostatas. Pirmajame pertvarkos etape, iki 2017 metų, greta globos šeimoje propagavimo, buvo ieškomos vaikus globojančios šeimos, rengiami globėjai, organizuojami jų tęstiniai apmokymai, vertinama globa. Tam, kad krizinėje situacijoje atsidūrę vaikai galėtų augti saugioje, šeimyninėje aplinkoje, o pagalba jiems būtų suteikiama arčiau jų gyvenamosios vietos, išsaugant ryšius su artimais žmonėmis bei aplinka, Vilniaus rajone buvo įsteigtos dvi modernios socialinės įstaigos, užtikrinančios nuoseklią ir kokybišką pagalbą vaikui ir jo šeimai – Šeimos ir vaiko krizių centras (Kalveliuose) bei Šeimos ir vaiko gerovės centras (Geisiškėse). Pabrėžtina, kad šie centrai nėra globos namai. Tai įstaigos, kuriose teikiama kompleksinė pagalba vaikui, neįgaliajam ar jų artimiesiems: trumpalaikė globa vaikams, darbas su tėvais, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas šeimoms, laikinas nepilnamečių motinų su vaikais, nukentėjusiųjų nuo smurto šeimoje, rizikos grupės vaikų, suaugusiųjų apgyvendinimas, vykdomi globėjų ir įtėvių mokymai, čia taip pat veikia vaikų dienos centrai.

„Tenka apgailestauti, kad dėl atvirai biurokratinių sprendimų šiuo metu abi įstaigos negali teikti šeimos pagrindais grindžiamų paslaugų, užtikrinsiančių vaikų interesus ir lūkesčius, leisiančių vaikams kurį laiką gyventi saugiai ir laimingai. Deja, kad kartais skęstame biurokratijoje ir nematome vaiko ir jo šeimos“, – apie nepalankų Socialinės globos normų pakeitimą bei Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimus sakė direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut.

Draudimas vykdyti institucijų, kurios yra tame pačiame žemės sklype ar pastate su socialinės globos namais, veiklą yra skubotas, tinkamai neišanalizuotas ir atvirai biurokratinis. Tuo labiau, globos normų pataisos buvo priimtos 2016 m. balandį, kuomet institucinės globos sistemos reforma buvo dar tik pusiaukelėje.

Be to, 2016 metais Vilniaus rajono savivaldybės taryba inicijavo 2 namų Kalvelių seniūnijoje pirkimą, kuriuose, atsižvelgiant į pertvarkos reikalavimus, galės gyventi vaikai, likę be tėvų globos. Taip pat organizuojami kandidatų į globėjus ir įtėvius mokymai bei užsiėmimai artimiesiems – seneliams, sesėms ir broliams, kurie nori įsivaikinti vaiką ir padėti jam užaugti. Deja, Vilniaus rajone, kaip ir visoje šalyje, trūksta susidomėjimo globos idėja bei socialinių globėjų darbu. Todėl  šia linkme rajono mastu vykdomos įvairios konsultacijos. Socialinis globėjas – kaip profesija – reikalauja specialios kompetencijos, pasiaukojimo ir galimybės pasidalinti savo gyvenimu su kitais.

Vilniaus rajono savivaldybė pasisako už apgalvotą ir planuojamą institucinės globos pertvarką, sąmoningus žingsnius, iki 2020 metų pereinant nuo institucinės globos prie šeimos aplinkos, orientuotus padėti vaikams ir šeimoms, gyvenančioms rajono teritorijoje bei prisimenant, kad kiekvienas vaikas turi teisę į meilę, globą, saugumą ir atviras ateities duris.

Shadow up