kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajone paminėta Sausio 13-oji

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena, primenanti istorinius 1991-ųjų sausio įvykius – kovą už šalies laisvę ir paaukotas piliečių gyvybes. Kaip ir kasmet, šią dieną Vilniaus rajono švietimo, kultūros, socialinės ir kitos įstaigos organizavo renginius, skirtus kovai už laisvę atminti ir pagerbti. Simboliškai įstaigų languose ne tik įsižiebė atminimo liepsnelės, bet ir žydėjo neužmirštuolės.


 Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Vilniaus r. Lavoriškių Stepono Batoro gimnazijoje 2018 metų sausio 11 dieną vyko pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, kurią inicijavo Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Šią dieną mokiniai buvo pakviesti prisiminti ir pagerbti tuos, kurie padovanojo gyvybės ugnį savosios valstybės aukurui.

Visa gimnazijos bendruomenė sugiedojo Lietuvos Respublikos himną, tylos minute pagerbė žuvusiųjų atminimą. IG klasės mokinės Jovita Lavrinovič, Valentina Kalendo ir Karolina Vežbovič susirinkusiems priminė tragiškus Sausio 13-osios įvykius.

Plaka dėkingos ir laisvos mūsų širdys. Nebyliai sakome „Atmintis gyva, nes liudija“. Mes ir esame tos atminties liudininkai!

 


Mes prisimename, kodėl esme laisvi...
Laisvės gynėjų dienos minėjimas Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijoje

Pagerbdami žuvusiųjų už mūsų laisvę atminimą tradiciškai prisijungėme prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ ir dešimčiai minučių gimnazijos languose uždegėme atminimo žvakutes. Vėliau visa gimnazijos bendruomenė dalyvavo Metodinės tarybos inicijuotoje veikloje „Mes prisimename, kodėl esame laisvi...“. Jos metu kiekviena klasė, pašnekesių apie laisvę ir jos kainą fone, gamino neužmirštuolių puokštes – mūsų laisvės ir pagarbos už ją žuvusiems simbolį. Šias puokštes mokiniai, lydimi klasių vadovų, dovanojo Maišiagalos miestelyje esančioms švietimo, savivaldos, gydymo bei kitoms institucijoms. Institucijų darbuotojams, miestelyje sutiktiems praeiviams mokiniai prisegė ir neužmirštuolės žiedą – tragiškų įvykių atminimo ir laisvės svarbos priminimo ženklą.

Kiek žvarboką tos pačios dienos popietę susibūrėme miestelio bažnyčioje, kur už žuvusius Sausio 13-osios naktį aukotos šv. Mišios. Jų metu turėjome galimybę dar kartą apmąstyti mūsų tautos nueitą kovos už nepriklausomybę kelią, pagalvoti, ar pakankamai branginame krauju iškovotą laisvę, ar kartais, nevertindami galimybės gyventi laisvoje šalyje, nepaniekiname žuvusiųjų už ją atminimo... Tad atkurtos valstybės šimtmečio akivaizdoje Sausio 13-oji yra puiki proga palinkėti – būkime verti mums iškovotos laisvės!

Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Giedraitytė

 


 

Sausio 13-osios minėjimas Juodšilių šv.Uršulės Leduchovskos gimnazijoje

Minėdami Sausio 13-ąją – Lietuvos Laisvės gynėjų dieną - mūsų gimnazijos mokiniai prisijungė prie akcijos "Atmintis gyva, nes liudija", sausio 13 d. 8 val. prie kiekvieno lango dešimčiai minučių, užgesinus šviesas, uždegti atminimo žvakes ir taip pagerbti žuvusius už Lietuvos laisvę.

Visa šią dieną gimnazijoje laikomasi rimties ir susikaupimo.

Istorijos mokytoja Brygida Šaranda

 


 

Laisvės gynėjai gyvi mūsų širdyse, mūsų atmintyje 

Vilniaus rajono policijos komisariate paminėta Laisvės Gynėjų diena. 8.00 val. komisariato darbuotojai prisijungė prie jau kasmetinė tradicija tapusios pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ – languose švietė žvakelės, simbolizuojančios apgintos laisvės šviesą, atmintį bei susikaupimą pagerbiant žuvusius ir nukentėjusius sausio 13-ąją. 

10.00 val. komisariato pasitarimų salėje į Sausio 13-ios įvykį minėjimą susirinko pareigūnai ir darbuotojai. Į minėjimą pakviesti svečiai: Rimantas Olšinskas, Sausio 13 nukentėjusiųjų draugijos pirmininko pavaduotojas, apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi ir Sausio 13-osios atminimo medaliu bei Ričardas Ščerba Sausio 13 nukentėjusiųjų draugijos narys, apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi ir Sausio 13-osios atminimo medaliu. 

Tylos minute buvo pagerbtas žuvusiųjų atminimas. Svečiai dalijosi savo prisiminimais apie Sausio 13-osios dienos įvykius, jų dalyvavimą tose įvykiuose, pateikė istorinius tų metų faktus. Buvo demonstruojamas dokumentinis filmas apie tų metų kraupius įvykius. 

Sausio 13-osios naktis tai iki širdies gelmių sukrečiantys prisiminimai, pasididžiavimas mūsų tautos žmonėmis, gynusiais Laisvę. Akcijos organizatoriai siekia, kad visuomenė, tuo pačiu metu įžiebdama žvakutes visoje Lietuvoje, pajustų dalelytę to vienybės jausmo, kuris sujungė tautą 1991-aisiais, išlaikius pilietiškumo egzaminą.

 


Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Vilniaus rajono policijos komisariato
1-ojo veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja
Jolanta Lukaševič 

Sausio 13 d. – Laisvės gynėjų diena, kuri mums primena, kad Lietuvių tautos laisvė išpirkta tauriausių Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis. Ta proga Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras kartu su skyriais kasmet vykdo akciją Žvakutės liepsna“.

 

Elena Radevič 


 

Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena

2018 m. pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ Lietuvoje vyksta jau vienuoliktą kartą. Minėjimas įgauna ypatingą prasmę ir reikšmę dabartinėje geopolitinėje situacijoje. Prieš 27 metus Lietuva nebuvo NATO ir ES nare, mūsų teritorijoje vis dar šeimininkavo okupacinė kariuomenė, tačiau vieninga ir laisvės trokštanti tauta tomis dienomis apgynė Lietuvos nepriklausomybę ir pasipriešino agresoriui. Ir šiandien pilietiškumas ir visuotinis pasiryžimas ginti savo šalį yra kertinis potencialius agresorius atgrasantis veiksnys. Laisvės gynėjų dienos minėjimas yra puiki proga parodyti ne tik sau, bet ir visam pasauliui (taip pat ir potencialiems agresoriams), kad ir šiandien esame vieningi ir pasiruošę apginti iškovotą laisvę.

2018 m. sausio 12 dieną, penktadienį, kaip ir kasmet prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ prisijungėme ir mes, Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“, gimnazija. Šią dieną gimnazijos pirmo aukšto fojė buvo pastatytas informacinis stendas, o televizoriaus ekrane demonstruojamas filmas, skirtas Laisvės gynėjų dienai. Mokiniai kartu su mokytojais 8 val. gimnazijos languose uždegė žvakutes - vienybės ir atminimo simbolius. Degančios liepsnelės priminė šios istorinės dienos svarbą. Pirmos pamokos pradžioje visa gimnazijos bendruomenė klausėsi radijo laidos, kurios metu buvo prisiminti tragiški Sausio 13 – osios įvykiai, kalbama apie jų svarbą Lietuvai ir kiekvienam žmogui, tylos minute buvo pagerbti žuvusieji. Likusią pamokos dalį mokytojai vedė netradicines žmogiškumo pamokas. Kokia Sausio 13-osios, Laisvės gynėjų dienos, reikšmė, kodėl mums tokios brangios žuvusiųjų aukos - apie tai kalbėjo mokytojai su mokiniais, savo pokalbius iliustruodami istorine - dokumentine medžiaga, filmais. Pilietiškumo, istorinės atminties pažadinimo pamokos vertingos. Tik pažindami ir gerbdami praeitį, kuriame Lietuvos ateitį, mokomės atsakomybės.

Gimnazijos mokinių komanda su mūsų mokytojais Vytautu Garšva ir Laima Juodėniene šiemet, kaip ir kiekvienais metais, dalyvaus tradiciniame pagarbos bėgime „Gyvybės ir mirties keliu“, skirtame Sausio 13-osios aukoms atminti. Bėgimo tikslas – pagerbti Sausio 13-osios įvykių aukas – žmones, žuvusius 1991 m. sausio 13-osios naktį ir mirusius nuo sužalojimų, patirtų sovietiniams kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą. Šis bėgimas suteikia galimybę dar kartą pagalvoti apie svarbiausias vertybes ir jas puoselėti.

…. Taip Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazijoje buvo prisiminta prieš 27 metus Lietuvos piliečių vieningumo dėka pasiekta ir apginta laisvė. Gyva istorija turi išlikti, todėl labai svarbu nepamiršti Lietuvai svarbių datų ir su pagarba jas minėti.

Istorijos vyresnioji mokytoja Renata Boguslavska

 


 

Sausio 13 d. minėjimas Valčiūnų gimnazijoje

Sausio 13 d. Lietuva 27-ąjį kartą minėjo Laisvės gynėjų dieną. Valčiūnų gimnazijos mokiniai tradiciškai dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija...”. Gimnazijoje buvo pravestas minėjimas, uždegtos žvakutės. Socialinių mokslų kabinete buvo parengtas stendas, skirtas sausio 13-ajai bei laisvės gynėjams prisiminti. Atmintis gyva, nes liudija

Kaip ir kasmet, taip ir šių metų sausį, Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Lietuvoje ši akcija vyko jau vienuoliktą kartą.

2018 m. sausio 12 dieną, penktadienį, 8.00 - 8.10 val. kiekvienoje grupėje ties lango viduriu uždegėme žvakutes, kurios simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. Ugdytiniams auklėtojos rodė vaizdo medžiagą, paprasta, jiems suprantama kalba papasakojo apie skaudžius 1991 m. sausio įvykius. Kiekvienas vaikas galėjo pasirinkta technika nuspalvinti neužmirštuolės žiedą, kuris paskelbtas šios dienos simboliu.

Šią dieną mūsų darželį netikėtai aplankė Maišiagalos Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos ugdytiniai su mokytojomis ir padovanojo pačių pagamintą neužmirštuolių puokštę. Taip pat kiekvienam prisegė po mažą neužmirštuolės žiedelį.

 Auklėtoja Daina Jermak

 


 

Laisvės gynėjų dienos minėjimas Nemenčinės daugiafunkciniame kultūros centre

Sausio 12 d. 13.00 val. Nemenčinės daugiafunkciniame kultūros centre vyko Laisvės gynėjų dienos minėjimas. Renginio programoje buvo edukacinis užsiėmimas „Pabėgimas iš sovietinės pilkumos: jaunimo maištas“ bei dokumentinio filmo „Barikadų vaikai“ peržiūra ir aptarimas. Už renginio programą esame dėkingi Genocido aukų muziejui ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui. Renginio dalyviai sužinojo daug istorinių faktų apie organizacijas ir atskirus asmenis, reikšmingus Lietuvos nepriklausomybės siekiuose. Minėdamas Laisvės gynėjų dieną, NDKC dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, todėl sausio 13 d. visų NDKC skyrių languose buvo uždegtos atminimo žvakutės.

 


Mostiškių mokykla-daugiafunkcis centras

Sausio 12 d. Mostiškių mokykla – daugiafunkcis centras prisidėjo prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Mokytojai su mokiniais 8 val. mokyklos languose įžiebė vienybės žvakutes, kurios priminė šios istorinės dienos svarbą.

 


Sausio 13-oji –Pakenės Česlovo Milošo pagrindinėje mokykloje

Sausio 12 d. Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinės mokyklos 6-10 kl. mokiniai kartu su mokytojais vedė istorijos pamoką aktų salėje Laisvės gynėjų dienai paminėti. Šios liūdnos pamokos metu mokiniai prisiminė įvykius, paminėjo žuvusiųjų vardus, uždegė žvakes ir dainomis, šokiu su žibintuvais paliudijo, kad Lietuva ir Lietuvių tauta gyvuoja, apgynė savo gintarinį kraštą ir prisimena tuos, kurie norėjo džiaugtis gyvenimu, bet svetimos jėgos palaužti žuvo. Laisvė apginta!

 

Shadow up