kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Apie seniūnaitijas ir seniūnaičius

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama būti arčiau savo gyventojų, tenkinti jų poreikius ir lūkesčius, efektyviai spręsti jų problemas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, dar 2009 metais Tarybos sprendimu suskirstė rajono gyvenamąsias vietoves ir jų dalis į seniūnaitijas. Iš viso rajone įsteigtos 232 seniūnaitijos.


Gyvenamosios vietovės yra labai skirtingos gyventojų skaičiumi, bendruomenės aktyvumu, tad  siekiant kaip įmanoma tolygesnio žmonių atstovavimo savivaldos lygmenyje, sudarytos seniūnaitijos, kurių gyventojai patys išsirenka savo atstovus – seniūnaičius. Paprastai seniūnijoje yra nuo kelių iki keliolikos seniūnaitijų.

Seniūnaitis – tam tikros seniūnijos gyvenamosios vietovės bendruomenės 3 metams išrinktas atstovas, veikiantis visuomeniniais pagrindais ir turintis įstatymo nustatytas teises ir pareigas. Kiekvieno seniūnaičio uždavinys yra ne tik atstovauti seniūnaitijos gyventojų valią ir interesus, bet ir juos vienyti, skatinti aktyviau įsitraukti į bendruomenės veiklą, sprendžiant aktualius vietos reikalus bei puoselėti savo gyvenamosios vietovės materialųjį ir nematerialųjį paveldą. Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

Seniūnaitijų sudarymą, priskiriant joms atitinkamas gyvenamąsias vietoves ar jų dalis, tvirtina savivaldybės meras, o  bendruomenėms rūpimi klausimai svarstomi ir sprendimai priimami seniūnaičių sueigoje, kuriai pirmininkauja sueigoje dalyvaujančiųjų išrinktas pirmininkas.

Siekiant informuoti gyventojus ir skatinti jų aktyvų dalyvavimą bendruomenės ir vietos savivaldos gyvenime, kviečiame susipažinti su Vidaus reikalų ministerijos parengtu nauju informaciniu leidiniu „Seniūnaičio žinynas“.

Taip pat primename, kad Vilniaus rajono savivaldybės seniūnaitijoms aktualią informaciją (sueigų tvarkaraščius, rinkimų skelbimus, teisės aktus) galite rasti Savivaldybės tinklalapio skiltyje „Seniūnaitijos“.

Shadow up