kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Skelbiama darbdavių atranka 2017 m. I pusm. viešiesiems darbams atlikti

Vilniaus rajono savivaldybės administracija kartu su Vilniaus teritorine darbo birža organizuoja darbdavių atranką 2017 m. I pusm. viešųjų darbų programai vykdyti.


Organizuojami šie laikino pobūdžio visuomenei naudingi darbai:

  • teritorijos tvarkymo laikino pobūdžio darbai (šiukšlių rinkimas, šienavimas, sniego valymas, autobusų stotelių priežiūra, gėlynų priežiūra, miško pakraščių tvarkymas);
  • socialinės bei visuomeninės paskirties objektų kvalifikacijos nereikalaujantys pagalbiniai statybos ir remonto laikino pobūdžio darbai;
  • istorijos ir kultūros paveldo, kapinių, parkų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų tvarkymo laikino pobūdžio pagalbiniai darbai.

Siekiant atrinkti darbdavius 2017 m. I pusm. viešiesiems darbams atlikti, skelbiamas paraiškų priėmimas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriuje (Rinktinės g. 50, 215 kab.) iki 2017 m. sausio 19 d. 9 val. Reikalingus dokumentus reikia pateikti vokuose su užrašu „Viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijai“.

Darbdaviai atrankai turi pateikti šiuos dokumentus:

- prašymas (laisvos formos), kuriame nurodoma informacija apie pareiškėją: pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir faksimilinio ryšio numeriai, elektroninis paštas, išvardijami ir detaliai aprašomi planuojami vykdyti konkretūs viešieji darbai;

- duomenys apie lėšų poreikį viešųjų darbų programai (nurodomi: laikinų darbų pavadinimai, vykdymo laikas, darbo vietų skaičius, mokėjimo už darbą sąlygos, skiriamos lėšos, lėšų šaltiniai);

- subjekto registracijos pažymėjimo kopija (seniūnijoms teikti nereikia).

Išsamesnė informacija teikiama Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje (tel. (8 5) 275 5064) ir Vilniaus teritorinėje darbo biržoje (tel. (8 5) 213 9747).

Shadow up