kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Nuo šių metų pradžios pasikeitė išmokų vaikams tvarka

Nuo 2017 m. sausio 1 d. daugėja šeimų, galinčių gauti vaiko išmokas. Šeimos, auginančios (globojančios) vieną ar du vaikus nuo gimimo iki 18 metų, galės gauti periodinę vaiko išmoką. Šių šeimų praėjusių kalendorinių metų arba 12 paskutinių mėnesių vidutinės pajamos vienam šeimos nariui turi būti mažesnės negu 153 € (1,5 VRP).


Šeimų, auginančių ar globojančių tris ir daugiau vaikų, taip pat laukia gera naujiena: išmoka vaikui nuo gimimo iki 18 metų bus skiriama nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Išmokos vaikui dydžiai nesikeičia: nuo gimimo dienos iki 2 metų – 28,50 €, nuo 2 iki 18 metų – 15,20 €.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. bus mokamos dvi naujos išmokos:

  • išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui – išmoka skiriama, kai vienu metu gimsta du ar daugiau vaikų. Ji bus mokama nuo gimimo iki 2 metų. Jei gims dvynukai, bus skiriama 152 € dydžio išmoka per mėnesį. Jei gims tris ar daugiau vaikų, išmokos dydis bus didinamas 152 € už kiekvieną vaiką.
  • išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai – 152 € išmoka bus skiriama vaiko tėvams iki 26 metų, besimokantiems pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuojantiems aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, arba iki 30 metų studijuojantiems doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje, ir 12 mėnesių po mokslo ar studijų baigimo (įskaitant ir akademinių atostogų dėl nėštumo ar vaiko priežiūros laikotarpį), ir jeigu pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos. Išmoka mokama iki vaikui sukaks 1 metai. Gimus 2 ar daugiau vaikų išmokos dydis nedidinamas.

Išmokų vaikams įstatymą rasite čia: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1DEDD43B92AE/nImnjgjWeX

Kilus klausimams, prašome kreiptis į specialistus seniūnijose pagal deklaruotą gyvenamąją vietą arba į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių, tel.: (8-5) 253 23 13, (8-5) 272 33 27.

Shadow up