kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Svarbi kiekvieno vaiko gerovė

Visi vaikai turi teisę į laimingą vaikystę ir pilnavertį gyvenimą, tačiau neretai dėl rizikingos gyvenamosios aplinkos, margą vaikystę nudažo tamsios spalvos. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus svarbiausias tikslas yra pasirūpinti ne tik visų rajono vaikų teisių ir teisėtų interesų apsauga, bet ir sudaryti galimybes, kad kuo daugiau vaikų augtų mylinčioje šeimoje ir saugioje aplinkoje.


Vaikai – pažeidžiamiausia mūsų visuomenės grupė, kuriai Savivaldybė siekia užtikrinti gerovę, teisę į džiaugsmingą vaikystę bei tinkamas ir palankias sąlygas augti ir vystytis. Vaikų teisių apsaugos skyrius organizuoja vaiko teisių apsaugos priemonių, vaiko globos, įvaikinimo bei kompleksinės pagalbos įgyvendinimą Vilniaus rajono teritorijoje. Vaikams globa reikalinga, kuomet jie lieka be tėvų priežiūros arba dėl tam tikrų aplinkybių tėvai negali tinkamai pasirūpinti savo vaikais. Labai svarbu nepalikti likimo valiai tėvų globos netekusių vaikų, o suteikti galimybę augti šeimoje, nes taip mažosios asmenybės išmoksta kurti ir išlaikyti žmogiškus santykius su aplinkiniais.

Sunkiai besiverčiančios šeimos, namuose auginančios vaiką nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, kurioms reikalinga socialinė, sveikatos priežiūros bei švietimo parama, gali kreiptis į Savivaldybę dėl kompleksinės pagalbos gavimo. Kompleksiškai teikiama pagalba – tai koordinuotas švietimo programų vykdymas, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ir švietimo pagalbos teikimas vaikams ir jų tėvams (globėjams). Pagrindinė šios pagalbos paskirtis – visapusiškai išnagrinėjus vaiko ir jo tėvų problemas, paskirti įvairiapusių paslaugų paketus, kurie užtikrins veiksmingą vaikų ugdymąsi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, padės tėvams stiprinti tėvystės ir socialinius įgūdžius.

Kaip tapti įtėviais? Kokie dokumentai reikalingi, norint tapti globėju? Kokie yra kompleksinės pagalbos vaikui ir jo šeimai skyrimo kriterijai? Atsakymus į šiuos ir kitus klausimus galima rasti čia: /go.php/Vaiko%20teisi%C5%B3%20apsauga985

Shadow up