kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarybos posėdyje kartu pasidžiaugta Savivaldybės nuopelnais

Šiandien, spalio 14 d., įvyko Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis. Pagal jo darbotvarkę svarstyta 14 klausimų bei vieningai priimti sprendimai. Didžioji dalis svarstytų sprendimų projektų apėmė gatvių pavadinimų suteikimo bei trasų geografinių charakteristikų keitimo klausimus.


Posėdis prasidėjo iškilia gaida – Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vyr. specialistė, l.e. vedėjo pareigas Jolanta Gulbinovič pristatė susirinkusiems „Auksinių krivūlių“ apdovanojimą, kurį šiemet už ryškiausias iniciatyvas ir nuveiktus darbus gavo Vilniaus rajono savivaldybė, pelniusi Inovatyviškiausios savivaldybės nominaciją. Savivaldybė sėkmingai panaudodama Klimato kaitos specialiosios programos lėšas, įrengė geoterminį šildymą Vilniaus rajono viešuosiuose pastatuose.

Už šiuos nuopelnus padėkota Investicijų skyriaus darbuotojams, kurių kruopštaus ir rezultatyvaus darbo dėka inovatyvūs sprendimai buvo sėkmingai įgyvendinti. Mero padėkos raštu už nuoširdų, sąžiningą ir kokybišką darbą įgyvendinant projektus, inovatyvių technologijų diegimą bei ilgalaikius rezultatus, orientuotus į Vilniaus rajono gyventojų gerovės kūrimą apdovanotas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Miroslavas Prokopovič. Merė Marija Rekst, neslėpdama pasididžiavimo, džiaugėsi, kad Savivaldybės veikla ir rezultatai aukštai vertinami, o gyventojų labui čia dirba tokie kompetentingi ir darbštūs specialistai.

Nuoširdūs sveikinimų žodžiai ištarti vicemerui ir jau būsimam Seimo nariui Česlavui Olševskiui, pasiekusiam pergalę Seimo rinkimuose. Vicemeras pasidžiaugė Savivaldybės pasiekimais, dėkojo už pasitikėjimą bei bendrus darbingus metus, praleistus Savivaldybėje.

Primename, kad detalesnę informaciją apie Tarybos posėdžio metu patvirtintus sprendimus bei kitas aktualijas galite rasti Savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.vrsa.lt. Tarybos posėdžio transliacijos įrašus galima peržiūrėti čia.

 

 

Priimtų sprendimų sąrašas

1.

Dėl buto Vilniaus r., Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 13-401 pardavimo

2.

Dėl Žemaitukų 1-osios al., Žemaitukų 2-osios al., Žemaitukų 3-iosios al. pavadinimų suteikimo Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k.; Aukštaičių tak., Rudens g., Sveikuolių g. pavadinimų suteikimo Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k.; Senojo Ukmergės kel. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Laidagalių k., Markiškių k.

 3.

Dėl Ventos g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k.

 4.

Dėl Vėlybniškių g. trasos geografinių charakteristikų keitimo Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Kazliškių k.; Vėlybniškių g. trasos sutrumpinimo Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Genių k.

 5.

Dėl Naujakurių g., Plytinės g. pavadinimų suteikimo Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Gudelių Plytinės vs.; Senojo Ukmergės kel. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Budninkų k., Glatkiškių k., Kreivių k., Maišiagalos mstl., Masionių vs., Pavydokių k.

6.

Dėl Aguonų g. trasos geografinių charakteristikų  keitimo Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Mažeikių k.

7.

Dėl Šaltinių g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Tuščiaulių k.

8. 

Dėl Terminalo g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k.; Pavėsio g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Klonių k.

9. 

Dėl Tyliosios g., Lakštingalų g. pavadinimų suteikimo Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Tarnėnų k.; Gluosnių g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Užubrasčio k.

10.

Dėl Kalvų aklg. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Riešės sen., Jadvygiškių k.

11.

Dėl Raudonojo Kryžiaus 1-osios g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Rastinėnų k.

12.

Dėl Vyšnių g. trasos pratęsimo Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Dobromislės k.

13.

Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. nr. 4142/0800:56), esančio Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Verbuškių k., detaliojo plano patvirtinimo

14.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Roberto Komarovskio atleidimo iš pareigų


Shadow up