kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Valstybės ir savivaldybių tarnautojų gebėjimų stiprinimas deinstitucionalizacijos srityje

2015 metais trys Lietuvos nevyriausybinės organizacijos kartu su partneriais iš Norvegijos apjungė jėgas ir ėmėsi iniciatyvos įgyvendinti projektą “Valstybės ir savivaldybių tarnautojų gebėjimų stiprinimas deinstitucionalizacijos srityje, remiantis gerąja Norvegijos patirtimi”.


Šios organizacijos – tai nacionalinė skėtinė asociacija “NVO vaikams konfederacija”, vienijanti per 80 organizacijų, dirbančių vaikų labui, „Žiburio“ labdaros ir paramos fondas bei viešoji įstaiga „Visuomenės vystymosi ir raidos centras“. Organizacijų partneris iš Norvegijos -  Fyrlykta NO, dirbanti kokybiškos vaiko globos srityje.

Projekto, kuris startavo 2015 m. rugsėjį ir bus baigtas 2016 m. liepos pabaigoje, tikslas – aptarti šiuo metu Lietuvoje vykstantį vaiko globos sistemos pertvarkos procesą ir suteikti savivaldybėms žinių, ko gi iš tikrųjų siekiama šio proceso metu. Dažnai kalbama apie tai, kad pertvarka siekiame uždaryti vaikų globos institucijas, nors iš tikrųjų, pagrindinis visų pokyčių siekis yra kurti lanksčią, efektyvią ir gebančią laiku teikti pagalbos, paslaugų ir paramos sistemą šeimoms ir vaikams. Šeima turi gauti visą būtiną pagalbą vaiko ugdymo ir auklėjimo procese, kad galėtų tinkamai tenkinti vaiko poreikius, o vaikų išėmimas iš šeimos būtų tik kraštutiniais atvejais naudojama priemonė.

Projekto metu buvo atlikta studija, analizuojanti vaiko globos ypatumus Lietuvoje ir Norvegijoje, parengta informacinė medžiaga apie globos sistemos pertvarką. Taip pat surengti seminarai 13 savivaldybių atstovams Druskininkuose, Anykščiuose bei Trakuose. Seminarų metu savivaldybių atstovams buvo pristatyta deinstitucionalizacijos proceso raida Lietuvoje, diskutuojama, kokių pokyčių reikia socialinių ir kitų paslaugų srityje, kad mažėtų šalies priklausomybė nuo institucijų, o vaikai galėtų augti šeimai artimoje aplinkoje. Šių seminarų tikslas – paskatinti ir parengti savivaldybes pereiti nuo institucinio vaiko globos modelio, vyraujančio dar nuo Tarybų Sąjungos laikų, prie šiuolaikiško ir dabartinę socialinę – ekonominę padėtį bei laisvos visuomenės principus atspindinčio modelio.

Net 40 projekto dalyvių (už vaiko teises, socialines paslaugas atsakingų valstybės tarnautojų savivaldybėse) iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių dalyvavo 2 pažintiniuose vizituose Norvegijoje (Oslo ir Fredrikstad miestuose). Vizitų metu dalyviai turėjo progą tiesiogiai pamatyti kaip kitoje šalyje yra dirbama vaiko gerovės labui, kokius metodus ir priemones šalis taiko, siekdama užtikrinti tinkamą vaikų raidą bei tvarų ir sistemingą vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimą. Aplankytos institucijos, teikiančios pagalbą ir paslaugas šeimoms su vaikais, vaikams, turintiems elgesio sunkumų, dirbančios su globėjais.

Projekte dalyvaujančios savivaldybės – tai Anykščių raj., Vilniaus miesto, Jurbarko raj., Elektrėnų raj., Utenos raj., Rokiškio raj., Švenčionių raj., Ukmergės raj., Mažeikių raj. bei Širvintų raj.

Galite drąsiai kreiptis į NVO vaikams konfederaciją dėl projekto metu sukurtos medžiagos.

Informacija parengta įgyvendinant projektą “Valstybės ir savivaldybių tarnautojų gebėjimų stiprinimas deinstitucionalizacijos srityje, remiantis gerąja Norvegijos patirtimi”, kuris yra finansuojamas Norvegijos Karalystės 2009-2014 metų laikotarpio finansinių mechanizmų lėšomis, pagal Vidaus reikalų ministerijos programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“.

Daugiau informacijos:
Elena Urbonienė, NVO vaikams konfederacijos direktorė
+370 682 57 357, elena_urb@yahoo.com

 

Shadow up