kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Skelbiamas Neformaliojo vaikų švietimo programų priėmimas

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T3-13, 21 punktu Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbia Neformaliojo vaikų švietimo programų priėmimą.


Neformaliojo švietimo teikėjai – savivaldybės, valstybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos ar laisvieji mokytojai, kūrėjai, atitinkantys Aprašo reikalavimus ir  pageidaujantys užimti Vilniaus rajono mokinius įdomia ir prasminga popamokine veikla turi atlikti šiuos žingsnius.

Kviečiame rengti NVŠ programas  (Aprašo 1 priedas) ir teikti Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (414 kab., Rinktinės g. 50, Vilnius)  iki 2016-09-09. Po termino pateiktos paraiškos nebus priimamos. Dėl papildomos informacijos kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistę V. Purpurovič tel. (8 5) 210 96 84, el. p. violeta.purpurovic@vrsa.lt.

Informacija apie atitinkančias reikalavimus NVŠ programas bus paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje www.vrsa.lt kartu su kvietimu vaikams (tėvams, globėjams, rūpintojams) registruotis į vieną pasirinktą NVŠ programą.

Shadow up