kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Jau rytoj startuos piligriminė kelionė „Gailestingumas neturi ribų“

Š. m. birželio 10-12 dienomis Vilniaus rajono savivaldybės iniciatyva organizuojamas 4-asis piligriminis žygis „Gailestingumas neturi ribų“ kun. Juzefo Obrembskio pėdsakais iš Turgelių į Maišiagalą.


Nuo 2015 m. gruodžio 8 d. iki 2016 m. lapkričio 30 d. visame pasaulyje švenčiami Gailestingumo metai, kuriuos paskelbė popiežius Pranciškus. Vilniaus rajono savivaldybė kartu su Vilniaus arkivyskupija šiais Gailestingumo metais organizuoja įvairius renginius, kurių bendras tikslas - padėti Vilniaus rajono žmonėms, o ypač jaunimui, atpažinti tą didelį turtą, kuris yra Dievo Gailestingumo kultas. Ta proga toliau puoselėdama krikščioniškąsias vertybes bei Vilniaus rajono tradicijas Vilniaus rajono savivaldybė kartu su Vilniaus arkivyskupijos Katachetikos centru bei Gailestingumo metų Vilniaus arkivyskupijos koordinatoriumi kun. Mariušu Maršaleku suplanavo įvairius renginius.

2016 m. birželio 10-12 d. organizuojama 4-oji Vilniaus rajono piligriminė kelionė „Gailestingumas neturi ribų“ pėsčiomis kun. Juzefo Obrembskio pėdsakais iš Turgelių į Maišiagalą. Šios piligriminės kelionės metu siekiama, kad kiekvienam dalyviui ji taptų impulsu išgyventi Gailestingumo jubiliejų.

Dalyvių lauks įvairūs evangelizaciniai bei kultūriniai renginiai: bus aukojamos šv. Mišios, vyks konferencijos, užsiėmimai apie gailestingumą, koncertas. Tikimės, kad piligriminės kelionės metu išgirstos mintys, patyrimai, pasiryžimai dalyvius įkvėps ateityje asmeniškai ir savo bendruomenėse praktiškai dalytis patirtu gailestingumu.

Nuoširdžiai kviečiame kartu atminti Vilniaus rajono garbės piliečio kun. prelato Juzefo Obrembskio pašvęstą gyvenimą bei paminėti Gailestingumo jubiliejų ir prisidėti prie šios piligriminės kelionės dalyvių.

Daugiau informacijos suteiks: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Robert Komarovski, tel. 8 5  273 0564, el. p. robert.komarovski@vrsa.lt,

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Janina Klimaševska, tel. 8 5 275 1997, el. p. janina.klimasevska@vrsa.lt.

Shadow up